Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

L'AJUNTAMENT CULMINA TRES PROJECTES IMPORTANTS

L'AJUNTAMENT CULMINA TRES PROJECTES IMPORTANTS1 - El proper dijous 29 d'octubre tots els ciutadans que així ho desitgin podran seguir en directe des de la pàgina web de l'Ajuntament http://www.alaior.org/ els assumptes que són motiu de debat en els plens de l'Ajuntament. Es tracta d'una iniciativa que va iniciar l'anterior equip de govern i que ha implantat l'actual a través de l'empresa púbica Servei d'Informàtica Local de Menorca SA (SILME S.A.).

Cal destacar que aquesta iniciativa respon a l'interès de l'equip de govern municipal per millorar la transparència utilitzant les noves tecnologies. L'equipament adquirit podrà ser utilitzat per a la retransmissió via streaming d'altres esdeveniments importants.

2 - L'Ajuntament ha recuperat l'antic edifici de l'Escorxador per fer-lo servir de magatzem de la brigada municipal, d'aquesta manera s'estalvia un lloguer d'un immoble que pugui realitzar aquestes funcions. Aquest edifici també albergarà un espai sociocultural que en aquests moments s'està equipant per utilitzar-lo com més aviat millor i que s'espera inaugurar en breu.

Es tracta d'un projecte que va iniciar l'anterior equip de govern i que ara ha finalitzat l'actual amb l'objectiu de recuperar el patrimoni municipal en benefici dels ciutadans. A més, aquesta iniciativa ha culminat amb l'embelliment de la Costa de Llimpa, una de les entrades de la ciutat. Aquesta zona s'ha reconvertit en un lloc atractiu per a tots els habitants d'Alaior.


3 - El proper divendres 30 d'octubre finalitza el termini perquè els ciutadans empadronats a Cala en Porter o que siguin titulars d'una propietat a la zona puguin votar per alguna de les tres opcions de reforma del Passeig Marítim que va presentar l'Ajuntament a finals del passat mes d'agost. El Consistori va situar llavors una urna a l'Edifici Municipal d'aquest nucli residencial i turístic per facilitar la participació ciutadana.

Cal recordar que els veïns disposen de tres opcions diferents:
1- Respectar la imatge actual de la via i no realitzar cap intervenció en la mateixa.
2- Embellir tot el carrer, mantenint el diferent nivell entre la calçada i la vorera, els aparcaments i la circulació.
3- Peatonalització del Passeig Marítim, amb un canvi de fisonomia total que implicaria construir la calçada i les voreres al mateix nivell. Aquest projecte contempla inicialment tancar el carrer al trànsit rodat de manera temporal.

L'equip de govern municipal impulsa i estimula la participació ciutadana per decidir el disseny del futur d'aquesta urbanització, apostant per la participació ciutadana i la resposta ha estat positiva ja que s'ha registrat molt interès i un gran nivell de participació. La setmana que ve es procedirà a l'obertura de l'urna.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h