Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

ALAIOR REDUEIX LA PRESSIÓ FISCAL PER TERCER ANY CONSECUTIU

ALAIOR REDUEIX LA PRESSIÓ FISCAL PER TERCER ANY CONSECUTIUL'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior reduirà un cop més en 2016 l'impost municipal de l'IBI. Aquesta iniciativa, prevista en els pressupostos de l'any que ve, implica que el consistori ingressarà 420.000 euros menys, una quantitat que, segons afirma l'alcaldessa Misericòrdia Sugrañes, "es quedarà a les butxaques dels ciutadans". Aquesta quantitat representa un 8 per cent de l'Impost de Béns Immobles i suposa que Alaior seguirà sent el municipi amb l'IBI i l'Impost de Vehicles més baixos de tota Menorca.

Els Pressupostos Municipals de 2016 de l'Ajuntament d'Alaior ascendeixen a 13.450.000 euros, 2.650.000 euros més que l'exercici actual. Cal destacar aquí la importància del refinançament d'un costós préstec de l'any 2008 que suposarà un estalvi total després del seu venciment el 2023 de més de 162.000 euros.

Aquests pressupostos garanteixen també l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, ja que se segueix reduint el nivell de deute, situant-lo en el 64 per cent dels ingressos corrents previstos, passant dels 7.241.000 euros a finals de l'any en curs als 6.660 .000 euros a finals de l'any que 2016.

El capítol d'inversions es dotarà amb fons propis i els projectes més importants que l'Ajuntament executarà l'any que són la rehabilitació del carrer Es Carreró i d'urbanització del Passeig Marítim de Cala en Porter. Aquestes dues iniciatives han de ser assumides amb fons propis del consistori a causa de la falta de cooperació econòmica del Consell i del Govern.

Aquests pressupostos incorporen una dotació pressupostària per reconèixer la incorporació dels drets recuperats per causa de la greu crisi recollits en el conveni dels treballadors municipals. També es contempla en el pressupost la nova contractació del servei de neteja de l'escola Mestre Duran, una plaça d'administratiu per Cala en Porter i una altra de reforç del cos de Policia.

És important destacar també la reducció d'un 5,6 per cent dels ingressos patrimonials, a causa de la decisió de l'equip de govern municipal de renunciar a una part del cànon que hauria de pagar l'empresa concessionària del servei de subministrament d'aigua potable, el balanç d'explotació és negatiu. Aquesta iniciativa respon a l'objectiu d'evitar que aquestes pèrdues puguin repercutir-se als ciutadans amb un augment del cost del servei.

El capítol de transferències corrents s'incrementa com a previsió al projecte que pretén donar una solució definitiva al problema de subministrament elèctric que pateix la segona fase del polígon industrial La Troxa.

L'àrea social i educativa manté la partida pressupostària d'exercicis anteriors i s'habiliten noves partides per ajudar a famílies necessitades per realitzar activitats extraescolars, ajudes a esportistes individuals, beques que incrementen la dotació anterior per a l'escolarització de nens / es de 0 a 2 anys d'edat, ajudes a les Associacions de Pares i Mares, línia d'ajudes a emprenedors, beques de formació i estudis, etc.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h