Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior baixa l'IBI per quart any consecutiu

Alaior baixa l'IBI per quart any consecutiuL'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior ha sol·licitat l'actualització dels valors cadastrals, perquè es puguin ajustar a la realitat del mercat immobiliari, i aplicarà un ajust en el tipus impositiu de l'IBI deixant-lo en el 0'582. El descens de l'esmentat impost és del 5% respecte al 2016, així que, a manera d'exemple, un rebut de l'IBI de 700 euros reflectirà una baixada de 35 euros. De fet, en termes globals, els ciutadans d'Alaior disposaran d'un total de 210.000 euros més en les seves carteres gràcies al descens dels impostos municipals. L'impost d'IBI en els últims quatre exercicis haurà baixat una mitjana d'un 23,5 per cent.

Cal destacar que aquesta iniciativa implicarà també automàticament un descens de l'Impost de Successions i Donacions i l'Impost de Patrimoni, de manera que el benefici per als ciutadans d'Alaior es multiplica per tres.

Convé recordar que l'última revisió cadastral del municipi és de l'any 2004 i durant els últims 10 anys ha patit un increment gradual de l'IBI. Tot i això, l'anterior equip de govern i l'actual van aconseguir baixar aquest impost en els dos últims anys de legislatura i en el primer del present mandat (aquest últim gràcies a la primera actualització dels valors cadastrals). Ara anunciem un quart descens consecutiu de l'IBI gràcies a la segona actualització dels valors cadastrals.

La situació financera actual de l'Ajuntament, amb un pressupost equilibrat i complint els requisits de solvència econòmica i estabilitat pressupostària, ens permet prendre ara aquesta decisió, garantint sempre els serveis públics. L'excel·lent gestió de l'anterior equip de govern municipal ens ha deixat una herència digna de ser reconeguda.

D'altra banda, cal destacar la reforma en l'ordenança de l'Impost de Béns Immobles a l'apartat de bonificacions per a famílies nombroses. S'ha modificat l'ordenança de manera que la bonificació serà concedida només en l'habitatge principal tenint com a base els ingressos de la unitat familiar, en lloc del valor cadastral de l'habitatge. A més, s'ha establert un límit de 75.000 euros del valor cadastral bonificable.

Aquesta modificació garantirà que les famílies amb menys recursos puguin rebre una major ajuda pública.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h