Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Taula de treball conjunta entre COAIB i l'Ajuntament d'Alaior en l'àmbit de l'administració electrònica

Els tècnics del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears es van desplaçar dijous passat a Menorca per dur a terme una jornada de treball conjunt amb els funcionaris de l'Ajuntament d'Alaior.

L'objectiu de la visita era comprovar personalment el funcionament de l'administració electrònica i, més concretament, els tràmits burocràtics que afecten directament l'activitat professional dels arquitectes.

L'Ajuntament d'Alaior és pioner a l'illa en l'aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit de l'administració pública, amb l'objectiu de simplificar i agilitar els tràmits que han de realitzar els ciutadans.

Cal destacar que el mes d'octubre entraran en vigor les lleis 39 i 40/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú i de règim jurídic del Sector Públic, respectivament, que regulen el dret i l'obligació que les administracions públiques es relacionin electrònicament i comptin amb un gestor d'expedients que permeti la tramitació del cent per cent del catàleg de tràmits.

El regidor de Noves Tecnologies, Cristóbal Marquès, recorda que, a partir d'aquesta data, totes les persones jurídiques estan obligades a realitzar els tràmits de manera telemàtica, així que s'eliminarà l'opció presencial per a aquest col·lectiu en el qual s'inclouen els arquitectes. La part positiva és que s'evitarà que els usuaris i col·lectius s'hagin de desplaçar fins a l'Ajuntament facilitant la tramitació electrònica, aquestes noves possibilitats donaran més rapidesa, seguretat i transparència a tots els tràmits.

El COAIB fa 10 anys que està treballant amb procediments electrònics tant de forma interna amb els seus col·legiats, com de forma externa amb les administracions, l'objectiu ha estat analitzar "in situ" com millorar mecanismes i posar punts en comú en procediments en què els arquitectes han de realitzar algunes gestions habituals. i inherents a la seva professió.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h