Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Convocatòria d'ajuts pares les APIMAS, entitats beneficoassistencials i esportives

L'Ajuntament d'Alaior ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions per part de les Associacions de Pares i Mares que fagin activitats adreçades als centres educatius d'Alaior, així com també per a les entitats beneficoassistencials que duguin a terme una activitat que sigui beneficiosa o que promocioni les actuacions dels veïns d'Alaior.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 5 de juny i resulta imprescindible estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alaior i no trobar-se immers en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari, de acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

La presentació de les sol·licituds es pot fer telemàticament, mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alaior amb DNI electrònic o certificat digital. També es pot tramitar la instància de manera presencial al registre d'entrada de l'Ajuntament.

Subvencions per a l'esport

L'Ajuntament d'Alaior també ha obert una convocatòria d'ajuts destinats a entitats esportives i als esportistes destacats del municipi. Per poder beneficiar-se d'aquesta subvenció és imprescindible ser una entitat esportiva d'Alaior o un esportista que participi en campionats de rellevància fora de les Balears o, d'altra banda, sent esportista d'una entitat d'Alaior, realitzar programes de formació tècnica fora de les Balears

Més informació a http://alaior.sedelectronica.es/dossier.9


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h