Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Alaior insta el Govern per garantir el subministrament elèctric a l'ampliació de La Trotxa

Alaior insta el Govern per garantir el subministrament elèctric a l'ampliació de La TrotxaDilluns passat l'alcaldessa d'Alaior Misericòrdia Sugrañes es va reunir amb el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, el sr. Marc Pons, per exposar la situació en què es troba la segona fase del Polígon Industrial d'Alaior.

En aquesta reunió es va donar a conèixer per part del municipi la preocupació del gran retard en l'obtenció del subministrament elèctric que garanteixi la viabilitat de la unitat d'actuació programa des de fa més de deu anys. I la necessitat de seguir pel camí marcat en l'últim any on es va plasmar un nou conveni entre les promotores i l'entitat Gesa-Endesa que donés solució definitiva i individualitzada al subministrament de les parcel·les que formaven part de l'ampliació del Polígon Industrial.

Cal recordar que aquesta unitat d'execució neix d'un primer conveni plasmat en l'any 2007 per a la construcció d'una subestació elèctrica al municipi d'Alaior entre cinc unitats d'actuació - quatre d'ells d'Alaior i un pertanyent al terme municipal des Mercadal - i l'esmentada Endesa. L'objecte d'aquest conveni era dotar de subministrament elèctric a les urbanitzacions.

Un cop encaminada la solució adoptada en el conveni, l'ajuntament ha sol·licitat al conseller, la intermediació entre el promotor de l'ampliació del polígon industrial d'Alaior i Gesa Endesa, perquè aquesta última proposi la solució més econòmica possible i de menor impacte sobre el territori per dissenyar la conducció des Mercadal a la urbanització del cablejat elèctric necessari per dotar d'energia al nou polígon.

Alhora, l'ajuntament ha sol·licitat, la possibilitat de garantir el subministrament elèctric de forma provisional mentre no s'acaba d'executar els treballs necessaris per a garantir el subministrament elèctric, per d'aquesta manera, donar viabilitat als negocis que es vulguin implantar a la urbanització ja construïda i acabada des de fa més de cinc anys.

Una solució ben vista per part de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear que ha de servir com a incentivador tant de l'economia local, com per entreveure una difícil sortida a aquest expedient de tan llarg recorregut.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h