Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Jornada sobre la contractació electrònica local

L'Ajuntament d'Alaior ha organitzat per al proper dijous 30 de juny una jornada sobre "la contractació electrònica local", amb l'objectiu de donar a conèixer als responsables de contractació (tant polítics com tècnics) i a quantes persones pugui interessar, les diferents eines informàtiques que hi ha al mercat, ja posades a la nostra disposició per part de l'Administració Pública de l'Estat, i fins i tot les solucions basades en el programari lliure al nostre abast que puguin complir l'esquema nacional de seguretat.

Aquesta iniciativa ve motivada per l'entrada en vigor el proper mes d'octubre de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que exigeix als ajuntaments disposar d'un registre electrònic que permeti mantenir una relació amb les persones jurídiques de forma obligadament telemàtica.

Tot i que el compliment de la Directiva europea en matèria de contractació està ajornat a octubre de 2018, també és cert que la Llei de Transparència ja obliga a l'administració pública a facilitar tant informació com dades de les activitats en matèria de contractació, dades que requereixen de eines adequades per recollir la informació i mostrar-la als ciutadans.

L'Ajuntament d'Alaior és pioner a Menorca en l'àmbit de l'administració electrònica, ja que fa diversos anys que treballa en aquest sentit mitjançant expedients electrònics, oblidant les piles d'expedients en paper que es generen en qualsevol administració pública per aconseguir una major rapidesa, seguretat i transparència.

Per tant, seguint aquesta línia d'actuació, l'equip de govern municipal ha decidit organitzar aquesta jornada el dia 30 de juny de 2016, a partir de les nou del matí, a la Sala d'Activitats Ciutadanes de l'Ajuntament d'Alaior amb el següent programa:

9 - 9.30 hores. Presentació per l'alcaldessa d'Alaior i el regidor de Noves Tecnologies: "Definició de l'estat de la qüestió municipal".

9.30 - 10.40 hores. Presentació de Vortal, per José Luis Arístegui, director comercial.

10.40 - 11.10 hores. Pausa / cafè.

11.10 - 12.20 hores. Presentació de Ayelen Solutions, per Raúl Montferrer Agut, director de Projectes i Consultoria.

12.20 - 13.10 hores. Conferència de Carlos Galán, professor de la Universitat Carlos III de Madrid: "Quines obligacions electròniques en matèria de contractació ens imposa el nou marc legislatiu: Llei 39/2015, Llei 40/2015 i directives 23, 24 i 25 de la Unió Europea" .

13.10 - 14.10 hores. Debat amb Carlos Galán, José Luis Arístegui, Raúl Montferrer i Manel Camps sobre plataforma pública, aplicacions privades i eines casolanes.

Torn de preguntes.

14.30 hores. Clausura.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h