Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior licita les obres de sanejament i pavimentació del Camí de Sa Mola

Alaior licita les obres de sanejament i pavimentació del Camí de Sa MolaL'Ajuntament d'Alaior ha obert el procés de licitació i adjudicació de les obres de sanejament i pavimentació del tram urbà conegut com el Camí de Sa Mola, per un import total de 198.339'63 euros (IVA inclòs).

El contracte d'obres inclou els treballs d'excavació i moviment de terra, pavimentació de carrers, construcció de la canalització d'aigües pluvials, obres de sanejament, substitució de la xarxa d'aigua potable, la instal·lació de canonades de distribució d'aigua, senyalització viària i , a més, s'ha de preveure el soterrament de les xarxes de telecomunicacions i enllumenat públic. El termini d'execució previst és de dos mesos (vuit setmanes).

La data límit per a la presentació de propostes és de 26 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOIB.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h