Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

DUES NOVES CONSULTES CIUTADANES: REMODELACIÓ DEL CARRER DES RAMAL I DE L'ENTORN CONVENT DE SANT DIEGO

DUES NOVES CONSULTES CIUTADANES: REMODELACIÓ DEL CARRER DES RAMAL I DE L'ENTORN CONVENT DE SANT DIEGODUES NOVES CONSULTES CIUTADANES - REMODELACIÓ DEL CARRER DES RAMAL I DE L'ENTORN CONVENT DE SANT DIEGO

L'Ajuntament dur a consulta ciutadana dues noves actuacions urbanes: les reformes del carrer des Ramal i la reurbanització de l'entorn del Convent de Sant Diego.

- El primer projecte es refereix a la reforma, peatonalització i embelliment del primer tram del carrer de les Escoles, que ha de servir per completar el projecte de recuperació del Convent de Sant Diego i aconseguir una solució estètica harmònica del seu entorn immediat.

- El segon projecte proposa la reforma completa del carrer des Ramal, entre Miguel de Cervantes i el carrer Sant Nicolau.

De cada un dels projectes es presenten tres opcions per tal que el ciutadà valori quina és opció que més li agrada.

Per votar, ho poden fer tots els ciutadans empadronats al terme municipal d'Alaior que siguin majors de 16 anys (caldrà presentar DNI) i ho poden fer presencialment a l'Ajuntament d'Alaior o per correu electrònic a través del correu: participacio@aj-alaior.org

En el cas de fer-ho per correu electrònic s'haurà de descarregar les papaletes, marcar l'opció desitjada i escanejar-ho conjuntament amb el DNI i enviar-ho a participacio@aj-alaior.org

Pots començar a votar des de dimarts dia 4 d'octubre fins el divendres 4 de novembre de 2016.

Dins dels dos enllaços següents podras veure l'explicació i planols de les dues reformes a realitzar així com la papaleta de votació.

Participa!


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h