Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Alaior s'adhereix a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut

Alaior s'adhereix a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de SalutL'Ajuntament d'Alaior s'ha adherit a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS), una iniciativa promoguda pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat al costat de les comunitats autònomes.

L'objectiu d'aquesta estratègia és el desenvolupament progressiu de bones pràctiques dirigides a promocionar la salut, prevenir les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant sobre factors com l'activitat física, l'alimentació, el tabac, l'alcohol i el benestar emocional. Així, les accions passen per recomanacions i suport a la ciutadania sobre com fer que els seus estils de vida siguin més saludables i facilitar informació i col·laboració amb els recursos disponibles a la zona.

A la presentació pública, l'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, va recordar que l'Ajuntament d'Alaior va ser el primer municipi de Menorca a sumar-se al programa de Ciutats Saludables a l'any 2012. Aquest moviment té els seus inicis el 1986, i actualment són prop de 200 les ciutats d'Espanya adherides. Ara fa un pas més amb l'adhesió a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut.
 
A través de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del SNS, les institucions adherides pretenen coordinar tots els esforços que es realitzen en aquest àmbit des de tots els nivells, sectors i actors implicats.

Les seves actuacions s'orienten, entre altres objectius, a la potenciació de la salut pública, el foment de la coordinació i l'equitat en salut, la creació d'entorns saludables i segurs i la promoció de la participació i l'acció comunitària.

Implantació de l'estratègia

El regidor d'Educació, Serveis Socials i Noves Tecnologies, Cristóbal Marquès, ha explicat que dues de les accions claus per a això són la constitució d'una taula de coordinació intersectorial al municipi, que ja ha estat constituïda, i la realització d'un mapa de recursos de salut on line perquè siguin més accessibles per als ciutadans.

També ha considerat fonamental comptar amb la implicació i col·laboració de tots els agents que treballen en aquest àmbit i ha apostat per aprofundir en les vies de treball conjunt.

Pla Municipal de Salut

Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alaior està en la fase final d'elaboració del Pla Municipal de Salut després d'haver realitzat dos projectes com són els "Tallers de Família" i els "Horts Socials", un parell d'actuacions en l'àmbit de promoció de la salut i la prevenció de les malalties físiques i mentals, incidint en els diferents determinants de la salut amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

El Pla Municipal de Salut d'Alaior contempla les actuacions que es desenvolupen en l'àmbit de la promoció de la salut per establir uns objectius comuns, facilitar l'administració més eficient dels recursos i possibilitar noves iniciatives que complementin les ja existents.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h