Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

La II Fira de Turisme de Menorca versarà sobre la gastronomia, les noves tecnologies, l'accessibilitat i el turisme familiar

La II Fira de Turisme de Menorca versarà sobre la gastronomia, les noves tecnologies, l'accessibilitat i el turisme familiarL'Ajuntament d'Alaior està treballant intensament, amb el suport del sector turístic, del CIM i de l'ATB, en l'organització de la II Fira de Turisme de Menorca, que se celebrarà al municipi del 7 al 9 d'abril.

La primera fita ineludible d'aquest esdeveniment es produirà el proper 27 de febrer amb l'obertura de les inscripcions que, després de l'èxit aconseguit en la primera edició de l'any passat, pretén consolidar-se com un referent del sector turístic de tota l'illa.

El marc escollit per a la celebració de la segona Fira de Turisme de Menorca és el Convent de Sant Diego i el Pati de sa Lluna com un gran espai d'exposició de les empreses turístiques participants.

La Comissió de Turisme del municipi s'ha reunit avui amb empresaris i representants de les patronals empresarials i institucionals i s'han aprovat diversos aspectes organitzatius, així com els eixos temàtics de la fira:

1- Gastronomia.

2- Turisme familiar i accessibilitat turística.

3- Noves tecnologies.


Durant l'esdeveniment es tractaran assumptes importants relacionats amb l'accessibilitat i el turisme familiar en el sector turístic, amb la participació de ponents que són un referent en aquest àmbit a nivell nacional i internacional. També participaran ponents molt significatius en els sectors de la gastronomia i les noves tecnologies.


Cal destacar que les empreses participants a la fira disposaran de la possibilitat de presentar públicament el seu projecte, servei i / o projecte turístic.

Paral·lelament al desenvolupament de la fira, es realitzaran activitats, culturals, infantils i esportives, actuacions musicals, rutes senderistes i de tapes, etc. A més, l'Ajuntament convidarà els centres escolars i l'institut de la localitat per visitar aquesta exposició i els animarà a incloure en el seu pla d'estudis algun dels eixos temàtics centrals de la fira.

En els propers dies s'anunciaran els diferents ponents que estaran presents a la II Fira de Turisme de Menorca del 7 al 9 d'abril.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h