Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior amplia el servei de retransmissions en directe a esdeveniments municipals i crea una hemeroteca

Alaior amplia el servei de retransmissions en directe a esdeveniments municipals i crea una hemeroteca L'Ajuntament d'Alaior amplia el servei de retransmissions en directe per incloure esdeveniments i actes municipals, a més es crea una hemeroteca de vídeos històrics.

 

Des de començament d'aquesta legislatura l'Ajuntament va posar en marxa el servei de retransmissions dels plenaris municipals en directe a través de la pàgina web municipal i les xarxes socials. Ara, després d'uns mesos en proves, s'ha ampliat aquest servei a esdeveniments importants com la II Fira de Turisme de Menorca o l'Acte Institucional de la Fundació del Poble.

 

Es tracta d'una iniciativa del Servei de Comunicació de l'Ajuntament d'Alaior que posa a l'abast de tots els ciutadans dues opcions per veure els vídeos, és a dir, a través de livestream en directe o, un cop s'ha acabat la retransmissió, el sistema permet recuperar la gravació per veure-ho en diferit, creant una hemeroteca de gravacions històriques.

 

Aquesta iniciativa es porta a terme amb recursos propis de l'Ajuntament d'Alaior que disposa de totes les eines necessàries per oferir aquest servei als ciutadans, amb l'objectiu de donar una major visibilitat i transparència a l'activitat política municipal, en general, i a la gestió de govern, en particular.

 

Es pot trobar el servei de retransmissions en directe i hemeroteca a l'apartat de «destacats», a la pàgina web de la corporació www.alaior.org

 

El regidor de Noves Tecnologies, Cristóbal Marqués, ha posat com a exemple que el pròxim cap de setmana es retransmetrà en directe l'Acte Institucional de la Fundació d'Alaior amb aquest sistema, amb un estalvi per la corporació, ja que en anys anteriors en contractava una empres privada per donar aquest servei.

 

A part d'aquesta novetat i gràcies a aquestes noves eines, l'Ajuntament d'Alaior és el primer de Menorca que està realitzant vídeo actes dels plenaris municipals, és a dir, totes les intervencions en el plenari queden recollides en un enllaç, en vers de transcriure en paper, amb l'estalvi de temps i de recursos que això suposa, i mantenint les garanties jurídiques.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h