Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L'Ajuntament augmenta el pressupost destinat a les APIMAS fins als 14.500 euros

L'Ajuntament augmenta el pressupost destinat a les APIMAS fins als 14.500 euros L'Ajuntament d'Alaior ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions per part de les Associacions de Pares i Mares que realitzin activitats adreçades als centres educatius, col·legis i instituts d'aquest municipi per al curs 2016-2017, com la promoció de l'esport, la cultura i altres activitats, l'ocupació del temps lliure, l'ordenació de les relacions de convivència, l'aprofitament dels centres públics i les seves instal·lacions esportives fora de l'horari escolar, entre d'altres.

 

L'equip de govern ha augmentat la partida econòmica fins als 14.5000 euros destinat a les APIMAS, valorant així l'esforç que fan aquestes entitats amb moltes activitats que beneficien als nens i nenes del municipi. Cal recordar que l'any passat es van repartir 11.500 euros, de manera que l'augment serà d'un 25%.

 

El termini de presentació de les sol·licituds comença el 10 de maig i finalitzarà el 10 de juny de 2017, ambdós inclosos. És imprescindible estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alaior i no trobar-se immers en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

La documentació s'ha de lliurar telemàticament amb certificat digital a la seu electrònica de l'Ajuntament alaior.sedelectronica.es.

 

Les persones interessades han de ser associacions de pares i mares d'alumnes que realitzin activitats adreçades a centres educatius del municipi d'Alaior i complir els requisits esmentats a l'article 3 de l'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alaior.

 

Subvencions per a entitats beneficoassistencials

 

D'altra banda, també s'ha obert el termini de presentació a la subvenció per a activitats organitzades per entitats beneficoassistencials i / o voluntariat per a l'any 2017, tal com la prestació de serveis d'atenció a les persones, activitats relacionades amb l'acollida de immigrants o promoció d'activitats de caire social, entre d'altres, i activitats de voluntariat.

 

Subvencions per a l'esport

 

L'Ajuntament d'Alaior també ha obert una convocatòria d'ajuts destinats a entitats esportives i als esportistes destacats del municipi, per un import de 21.000 euros. Per poder beneficiar-se d'aquesta subvenció és imprescindible ser una entitat esportiva d'Alaior o un esportista que participi en campionats de rellevància fora de les Balears o, d'altra banda, sent esportista d'una entitat d'Alaior, realitzar programes de formació tècnica fora de les Balears

 

 

Més informació a:


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h