Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

El Consell malgastarà dos milions d'euros per mantenir el punt negre de l'encreuament de l'Argentina

El Consell malgastarà dos milions d'euros per mantenir el punt negre de l'encreuament de l'ArgentinaL'estudi de precisió de la modificació del projecte constructiu de millora de la carretera Me-1, tram Maó-Alaior, a l'enllaç de l'Argentina manté el carril central que permet els perillosos girs a l'esquerra.

El regidor d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament d'Alaior, Emilio Agis, ha lamentat la falta d'informació prèvia al respecte, quan es tracta d'una iniciativa que afecta sòl urbà i, a més, l'Ajuntament ha d'elaborar els informes pertinents, tal com , de fet, ha notificat recentment al consistori la Conselleria de Medi Ambient.

Emilio Agis ha assegurat que, arran de l'informe elaborat pels serveis tècnics municipals, es pot deduir que primer es van redactar les conclusions de l'estudi i, posteriorment, es van enumerar la resta de punts a la mesura de les conclusions. És més, l'informe denuncia que la metodologia utilitzada per elaborar el projecte no compleix amb la Llei 21/2013 d'Avaluació d'Impacte Ambiental ni la Llei 12/2016 d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears i, a més, posa de manifest textualment que " en tots dos textos normatius es defineixen els criteris tècnics i el contingut d'un estudi ambiental ... Per tant, entenc que l'avaluació dels efectes ambientals realitzada emmalalteix de la utilització de dades mesurables i peca de subjectivitat i no entra a valorar les variacions de factors ambientals existents. La conclusió a la qual s'arriba és que l'alternativa proposada no es justifica de manera objectiva pel que entenem que es tracta d'una anàlisi no justificat suficientment des d'un punt de vista tècnic. "

El projecte que maneja el Consell rebutja les dues propostes tècnicament viables que contemplen un enllaç a doble nivell i, per tant, no permeten l'encreuament a la mateixa calçada, evitant d'aquesta manera els impactes frontals, però, en canvi, aposta per la tercera opció que qualifica sorprenentment d'igual de segura que les anteriors quan inclou un carril central per poder realitzar girs a l'esquerra.

Per si això no fos poc, l'estudi no realitza cap valoració de l'impacte econòmic de les possibles solucions que conté el document i es limita a valorar l'alternativa de l'enllaç al mateix nivell i, a més, manté l'actual terraplenat existent i artificial que hi ha paral·lel a l'actual calçada en el marge nord.

Segons l'informe tècnic de l'Ajuntament "sorprèn la manca de rigor en no avaluar el cost de la restauració i manteniment de la zona ja ocupada." De fet, entre el que ja invertit, la demolició i la inversió per tornar la carretera general al punt de origen, el Consell de Menorca s'haurà gastat prop de dos milions d'euros per mantenir aquest punt negre de la xarxa viària insular.

En definitiva, les principals conclusions de l'informe tècnic municipal són les següents:

- No s'ha realitzat una anàlisi d'alternatives "objectiu".

- No es realitza un estudi tècnic per solucionar la problemàtica del drenatge que condueixi les aigües cap a l'obra de fàbrica, tal com plantejava l'informe de la Direcció General de Recursos Hídrics i el mateix departament de Carreteres del Consell.

- No es realitza una valoració d'efectes ambientals mitjançant una metodologia contrastada i objectiva.

- No s'avaluen comparativament les condicions de seguretat de cada alternativa, el que implicaria el principal efecte sobre la socioeconomia de l'Illa.

- Finalment, tampoc es realitza un estudi profund del cost de les mesures correctores.

L'alcaldessa del municipi, Misericòrdia Sugrañes, ha assegurat que, arran de tot el que s'ha exposat, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior analitzarà la possibilitat de presentar recurs davant el procés administratiu dut a terme, per entendre que l'estudi objecte d'informe i aprovació no és encertat ni rigorós de cap manera, i, davant el greu perjudici social i econòmic, es plantejarà interposar una demanda per la presumpta malversació de fons públics en què pogués estar incorrent el Consell Insular de Menorca en adoptar semblant decisió.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h