Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

XXXVII Trobada Esportiva Estatal de la Seguretat Social reunirà 800 participants

XXXVII Trobada Esportiva Estatal de la Seguretat Social reunirà 800 participants

La XXXVII Trobada Esportiva Estatal i IV Europeu de Personal de la Seguretat Social se celebrarà del 23 al 28 de maig a Alaior amb uns 800 participants que provenen des de tots els racons d'Espanya i fins i tot des d'Alemanya, Luxemburg i Brussel·les.

 

Els participants s'allotjaran a l'Hotel Sol Milanos Pingüinos, a Son Bou, i disputaran les competicions esportives en instal·lacions cedides per l'Ajuntament d'Alaior i en altres de propietat privada. El programa inclou un total de 30 disciplines esportives com, per exemple, escacs, volei-platja, futbol, bàsquet, bitlles, pàdel, golf i un llarg etcètera.

 

Aquesta trobada està Organitzat per la Federació Espanyola d'Associacions de Funcionaris de l'Administració de la Seguretat Social (FEAFASS), organització sense ànim de lucre que, al llarg de l'any, organitza diferents activitats esportives i culturals. Durant els seus 37 anys d'existència, l'organització d'aquestes trobades sempre ha triat per a la celebració llocs d'innegable atractiu per la seva bellesa natural, el seu clima i / o la seva gastronomia. Tots els participants van a les trobades pagant-de les seves pròpies butxaques tant les despeses d'estada i organització així com els de desplaçament.

 

FEAFASS elabora sempre trofeus exclusius i relacionats amb el lloc on se celebra la iniciativa i, en aquesta ocasió, als guanyadors en cadascuna de les competicions se'ls lliurarà com a trofeu una "Taula", una escultura en acer inoxidable polit sobre fusta tropical que inclou un buidatge amb el mapa de Menorca "llicència de l'autor", obra de Manuel Gandullo Nievas. Una peça única i exclusiva amb motiu del XXXVII Trobada Esportiva Estatal i IV Europeu de Personal de la Seguretat Social Alaior 2017.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h