Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Alaior premiarà els tres millors videos de les festes de Sant Llorenç

Alaior premiarà els tres millors videos de les festes de Sant Llorenç

L'Àrea d'Esports, Festes, Mercats i Joventut de l'Ajuntament d'Alaior ha convocat per segon any consecutiu un concurs per a que el resultat final sigui un vídeo-spot per donar a conèixer les festes de Sant Llorenç a les xarxes socials, a la web de l'ajuntament www.alaior.org i en altres mitjans de comunicació.

 

A diferència de la primera convocatòria de l'any passat quan només es va premiar un únic video-spot amb un premi de 800 euros, l'Ajuntament ha establert per enguany un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 euros i un tercer premi de 200 euros. Si els premis recauen en un menor d'edat aquests seran entregats al seus pares/mares/tutors. 

 

Hi podran participar tots els joves de Menorca amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys, i podran fer-ho tant individualment com en grup. Els o les participants han d’estar empadronades al municipi d’Alaior, en cas de fer el treball en grup, almenys un dels integrants ha de ser d’Alaior. 

 

La temàtica ha de ser sobre  els actes públics dels Protocols de les festes de Sant Llorenç, La durada màxima del vídeo no ha de superar els tres minuts i els materials emprats per al vídeo podran estar enregistrats amb qualsevol mitjà digital, inclosos càmera de telèfon mòbil, càmera digital, etc. És indispensable que el vídeo sigui inèdit i lliure de copyright. S'han d'utilitzar, per tant, imatges, vídeos o música de creació pròpia o que estiguin sota llicència lliure en qualsevol de les seves variants (Creative Commons).

 

Es podran presentar els vídeos fins dilluns dia 28 d'agost de 2016 a les 14:30h al registre de l'Ajuntament d'Alaior. L'horari del registre municipal és de dilluns a divendres de 8 a 14.30 hores i els dijous de 16 a 19.30 hores. No es poden rebre els video-spot per correu electrònic o per altre xarxa social, s'ha de fer la inscripció  al registre municipal.

 

 

El guanyador o guanyadora es donarà a conèixer dia 1 de setembre a les 16.00 hores, a la Sala d'Activitats Ciutadanes de l'Ajuntament d'Alaior. El resultat del concurs es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament i al portal de transparència, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

El video-spot que resulti guanyador del premi serà reproduït per la web i les xarxes socials de l'Ajuntament (Facebook i Twitter) Els autors donaran el seu permís perquè l'organització pugui exhibir el video-spot.

 

Per a qualsevol consulta podreu posar-vos en contacte amb el departament de Joventut i/o Festes, al 971 371 002 ext.148 / puntjove@aj-alaior.org

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h