Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Convocatòria d'ajuts per obres de rehabilitació d'habitatges inclosos a la zona ARRU- 2017

Convocatòria d'ajuts per obres de rehabilitació d'habitatges inclosos a la zona ARRU- 2017S'ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'Alaior, publicada al BOIB núm. 96 de dia 5 d'agost de 2017.

El termini establert per a la presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals des de l'endemà a la publicació al BOIB de la resolució, pel que el termini finalitzarà dia 4 de setembre de 2017.

Es podran acollir a aquesta convocatòria les obres iniciades a partir de dia 7 d'octubre de 2015, i que hauran d'acabar com a màxim dia 31 de desembre de 2017.

Les sol·licituds es presentaran al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alaior o a qualsevol dels llocs establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La quantia de l'ajuda serà del 35% del cost subvencionable de l'actuació, no obstant això, no podrà superar l'import màxim d'11.000 € de subvenció per a cada edifici o habitatge objecte de rehabilitació.

Les actuacions subvencionables consisteixen en l'execució d'obres de rehabilitació, treballs de manteniment, intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en elements comuns d'edificis d'habitatges, com en zones privatives d'habitatges, amb la finalitat d'adequar-los a la normativa vigent.

Quan es tracti d'intervencions en zones comuns d'edificis d'habitatges, per a poder obtenir aquestes ajudes, es requerirà que l'edifici disposi de l'informe d'avaluació d'edificis corresponent, amb el contingut que estableix l'annex II del Reial Decret 233/2013, emplenat i subscrit per tècnic competent.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10692/598059/resolucio-del-conseller-de-territori-energia-i-mob


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Agenda Local
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h