Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior impulsa una campanya de conscienciació per eliminar els excrements d'animals domèstics

Alaior impulsa una campanya de conscienciació per eliminar els excrements d'animals domèstics

Sota el lema "Es teu pastís" l'Ajuntament d'Alaior, amb el patrocini de FCC (l'empresa concessionària de la neteja) i la col·laboració de Avarques Mibo i Pastisseria Ala-D'or, ha engegat una campanya de conscienciació ciutadana dirigida als propietaris d'animals domèstics, principalment gossos, amb l'objectiu que s'acostumin a recollir de la via pública els excrements de les seves mascotes.

 

La campanya consisteix en l'edició de un vídeo d'un minut de durada, elaborat per Carlos Roca, productor audiovisual i locutor professional natural de Maó però establert a Múrcia, en el qual es representen diferents escenes de diverses persones que pateixen situacions desagradables arran de la presència d'excrements canines a diversos espais públics del municipi. El vídeo es difondrà a través de diferents canals de televisió, Internet i les xarxes socials.

 

L'Ajuntament d'Alaior posa de manifest la importància de recollir els excrements dels animals per la salut de les persones, ja que poden transmetre malalties, i per mantenir una ciutat neta. De la mateixa manera, es recorda que no recollir els excrements comporta que es pot ser sancionat amb una multa d'un import que oscil•la entre els 300 i 1.500 euros.

 

Finalment, cal destacar la gran importància d'aquesta campanya perquè els excrements dels gossos són tan tòxics com les escombraries humanes, plena de bacteris, paràsits i altres patògens que són transmissibles als éssers humans i suposen un risc greu per a la salut. La matèria fecal que es queda a la via pública acaba convertint-se en pols que contamina l'aire, els dipòsits d 'aigua i fins i tot els aliments preparats al carrer. Inhalar aquestes deixalles pot provocar parasitosi, bacterians i de micosis com la salmonel·la, la tifoide o diarrees.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h