Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

El camp de futbol municipal Los Pinos estrena gespa

El camp de futbol municipal Los Pinos estrena gespa

Les obres de renovació de la gespa del camp de futbol municipal Los Pinos ja han finalitzat, de manera que les instal·lacions tornen a estar disponibles per als jugadors del CE Alaior abans de l'inici de la nova temporada.

 

L'Ajuntament de la localitat va decidir el passat mes d'abril substituir la gespa que es va instal·lar l'any 2003 perquè estava molt deteriorat, a causa del seu ús quotidià per més de 100 esportistes i al irremeiable pas del temps. El projecte s'ha dut a terme amb recursos propis del consistori, perquè el Govern balear i el Consell de Menorca van decidir no aportar ni un sol euro per a aquesta iniciativa, amb un cost de 181.000 euros més IVA aproximadament, i s'ha optat per apostar per un leasing a 10 anys per poder afrontar aquesta inversió.

 

Es tracta d'una iniciativa important perquè la situació anterior de la gespa podria ser la causa d'algunes lesions entre els futbolistes. A més, l'Ajuntament d'Alaior disposa com a garantia de qualitat que la gespa compleix amb els següents criteris de control de qualitat: Fifa Quality, Programme for Football Turf i nivell Fifa Quality Pro. A més, una de les millores incloses consisteix en una base elàstica de 14 mil·límetres.

 

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, el regidor d'Esports, Festes, Mercats i Joventut, Rafel Quintana, el regidor de Policia, Brigada i Recursos Humans, Arturo Pons, i el president del CE Alaior, Antoni Alzina, han estrenat aquest matí el nova gespa. Cal destacar que l'Estadi Los Pinos és el segon de tota l'illa que estrena tapís, ja que des del passat 16 de juny els jugadors del Club Atlètic Villacarlos gaudeixen de la nova herba sintètica instal·lada al camp de futbol municipal d'Es Castell.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h