Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

La propera setmana comencen les obres de rehabilitació d'Es Carreró

La propera setmana comencen les obres de rehabilitació d'Es Carreró

L'Ajuntament d'Alaior ha donat a conèixer als veïns del carrer Es Carreró el projecte de rehabilitació integral d'aquesta via, el calendari d'execució i l'afectació que aquesta iniciativa urbanística pot representar per als residents.

 

L'obra que es projecta inclou la completa renovació de les infraestructures subterrànies (conduccions d'aigua i clavegueram) i la pavimentació en superfície de manera que suprimeixen les voreres en tant barreres arquitectòniques i per tant tot l'ample de la via tindrà un únic nivell.

 

La inversió està pressupostada en 260.861,00 euros i suposa un avanç en el pla de millores i actualització dels carrers del nucli antic que s'ha anat produint de forma gradual en els darrers anys.

 

L'àmbit d'actuació inclou la totalitat de la via, això és, els dos trams que connecten el Pla d'en Borràs amb Sant Diego Vell. L'estat actual -deterioració i estretor de les voreres, amb la consegüent incomoditat i risc per als vianants- recomana la intervenció que a més ha de servir per anar harmonitzant l'estètica amb altres carrers veïns del nucli urbà.

 

L'Ajuntament ha reunit al contractista, l'empresa Antonio i Diego SA, i a la Policia Municipal amb l'objectiu de definir el pla d'obres, programar i calcular l'afectació mínima possible durant l'inevitable període en què caldrà tancar aquesta via al trànsit rodat i preveure alternatives de circulació. S'ha tractat de minimitzar l'impacte de les obres.

 

D'acord amb aquest pla d'execució, està previst que les obres comencin el proper dia 9 d'octubre.

 

Durant la primera setmana, el contractista emprendrà la instal·lació de les conduccions d'aigua potable per garantir el subministrament durant l'execució de tot el projecte i la implantació de l'obra.

 

La segona setmana s'efectuaran les noves connexions de sanejament, pluvials i aigua potable a la cruïlla del carrer Es Carreró amb el carrer des Ramal. Aquesta actuació comporta el tancament del carrer des Ramal al trànsit rodat, interromput a l'alçada de la plaça del Ramal. La sortida des del nucli urbà, en aquest punt, haurà de realitzar-se a través de la pròpia plaça, al vial que transcorre davant de la residència geriàtrica.

 

El redireccionament del trànsit toca un punt sensible com és una plaça essencialment per a vianants. Amb tot, i a falta d'altres alternatives viables, la Policia Local i la Direcció d'Obres definiran la senyalització oportuna i proposaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la compatibilitat del trànsit amb la zona de vianants de la plaça des Ramal. Un cop finalitzades aquestes feines, el carrer des Ramal es tornarà a obrir el trànsit en direcció al carrer Dr. Llansó, quedant prohibit el gir a l'esquerra en direcció al carrer des Banyer.

 

En una següent fase, la contracta seguirà amb els treballs de reurbanització des de la Plaça des Pla d'en Borràs. Aquesta intervenció obligarà al tancament de la costa de l'Església durant uns deu dies, de manera que el trànsit es desviarà a través del carrer de Sa Ravaleta (situada davant de l'església) en direcció a la travessera de s'Hort de ses Monges. Un cop finalitzats aquests treballs, es restablirà el trànsit en direcció al carrer Baixamar als vehicles que baixen pel carrer de l'Església.

 

L'Ajuntament ha acordat amb el contractista que ajustarà el pla d'obres als possibles imprevistos i inclemències meteorològiques que puguin donar-se al llarg del termini d'execució, amb el compromís de mantenir informats als veïns en el cas en què s'arribi a determinar algun canvi en l'execució de l'obra.

 

Està previst que el projecte conclogui la primera setmana de març. A més, l'Ajuntament ha acordat amb el contractista que les obres es paralitzaran durant les festes nadalenques amb el propòsit de no perjudicar el comerç i causar les mínimes molèsties al conjunt dels ciutadans.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h