Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Alaior rebrà en donació una estàtua de l'escultor suís Nag Arnoldi

Alaior rebrà en donació una estàtua de l'escultor suís Nag Arnoldi

La famila de l'escultor dóna a l'Ajuntament d'Alaior l'escultura d'un cavall de bronze que forma part de la sèrie EQVVS en què Nag Arnmoldi va desplegar el seu geni creador a partir de la dècada dels vuitanta.

 

Es tracta d'un estàtua exempta, d'aproximadament 1.50 centímetres d'altura, elaborada en bronze, que s'assenta sobre una base del mateix material i que reprodueix la figura d'un cavall en moviment, amb un aire gràcil en la marxa.

 

El cavall era una de les peces favorites de l'escultor, que fins i tot la va seleccionar per a ornamentar la seva residència d'estiu, emplaçada a la urbanització de Torre Solí. La vídua de Nag Arnoldi, Ornella Rezzonico, i la seva filla Flaya, van considerar fa uns mesos la possibilitat que el municipi d'Alaior pugui lluir també una escultura d'aquest creador, com a expressió de gratitud pels anys feliços que la família ha pogut gaudir en la seva residència, que ha estat també àmbit d'inspiració i creació d'aquest artista, i evidentment en el seu record. Es dóna a més la circumstància que la peça seleccionada connecta perfectament amb l'afició que tota l'illa i també el municipi d'Alaior demostren pel món del cavall.

 

Nag Arnoldi va morir el passat 11 de febrer a Lugano deixant després de si una immensa i valuosa obra distribuïda arreu del món i que l'acredita com un dels millors escultors del segle XX.

 

L'escultura que rebrà el municipi d'Alaior s'ha valorat en uns 60.000 euros. L'Ajuntament, d'acord amb la família, té previst que aquesta escultura s'emplaci en l'entorn del recinte del Convent de Sant Diego, per al qual hi ha programada una important obra de reurbanització exterior que s'executarà en el proper exercici. La instal·lació, per tant, haurà de compassar amb l'obra civil.

 

 

El cavall de bronze s'incorporarà a l'inventari municipal de béns. Amb aquest propòsit, l'alcaldessa Misericòrdia Sugrañes ha mantingut al llarg de l'estiu diverses trobades amb la família de l'escultor, fins plasmar l'acord de transmissió a títol gratuït d'aquesta peça, que es va signar a finals d'agost.

 

L'acceptació d'aquest bé per part del municipi suposa que aquesta peça s'incorpora al patrimoni artístic de la població mentre, d'altra banda, s'inscriurà en l'inventari de béns de l'Ajuntament. L'Ajuntament s'obliga a sufragar la despesa que ocasioni la instal·lació de l'escultura i al seu posterior manteniment. L'operació compta amb tots els informes favorables però, a causa del valor atribuït a l'obra, l'acceptació formal passarà per ple, dijous que ve.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h