Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior incrementa els Tallers de Família per fomentar la parentalitat positiva

Alaior incrementa els Tallers de Família per fomentar la parentalitat positiva

L'Àrea de Serveis Socials i Educació de l'Ajuntament d'Alaior ha organitzat un curs més els Tallers de Família 2017-18, amb la col·laboració de tots els centres educatius del municipi: CEIP Mestre Duran, Col·legi Públic Doctor Comas, Escoleta Infantil Es Pouet, La Salle Alaior i l'Institut d'Educació Secundària Josep Miquel Guàrdia. L'objectiu és promoure la parentalitat positiva per tal d'oferir un benestar als fills/es, facilitant positivament el seu desenvolupament integral des d'una perspectiva de cura, afecte, protecció, seguretat personal i de no-violència. Els Tallers de Família són un espai de trobada, aprenentatge i reflexió on intercanviar i compartir experiències i inquietuds sobre l'educació dels nostres fills.

 

La iniciativa consta de 5 tallers, un més que l'any passat, dirigits a pares i mares d'Alaior. El primer es celebrarà del 8 al 29 de novembre, els dimecres de 19 a 21 hores a l'IES Josep Miquel Guàrdia, i està enfocat a pares i mares de fills adolescents que estan cursant primer, segon, tercer i quart d'ESO. La ponent serà Violant Agut, educadora social i tècnica en intervenció familiar.

 

El segon és un taller de competències parentals per a pares i mares de fills/es a Educació Primària (6 a 12 anys) i serà impartit per Irune Incháustegui, pedagoga i terapeuta familiar. La data d'inici és el 8 de novembre i acabarà dia 22 del mateix mes. L'horari és els dimecres de 18 a 20 hores i el lloc està encara per concretar. 

 

El tercer taller de Família està enfocat a pares i mares de fills/es a Educació Infantil (3 a 5 anys) i es portarà a terme del 9 de gener al 6 de febrer de 2017 al CEIP Mestre Duran, tots els dimarts de 17 a 20 hores. Serà impartit per Encarna Cano, educadora social i tècnica en intervenció familiar.

 

El quart és un taller de seguiment per a pares i mares d'adolescents que ja hagin assistit a algun abans. Les dates encara estan per concretar però el que sí ja està confirmat és que començarà el proper mes de desembre i acabarà l'abril de 2018.  L'horari serà de 19 a 21 hores a l'Escola d'Adults d'Alaior i anirà a càrrec d'Anna Martí, psicòloga i tècnica en intervenció familiar. 

 

 

Finalment, el cinquè i darrer taller consistirà en una xerrada sobre el “trànsit de primària a secundària”, per a pares i mares amb fills/es a sisè d'Educació Primària. Les dates encara no s'han concretat però està previst que se celebri al febrer o març de l'any que ve a l'IES Josep Miquel Guàrdia. El ponent serà Ernest Fortuny, mestre de Ciències de 6è, 7è i 8è d'EGB durant molts anys. Va ser el Cap d'Estudis encarregat de la coordinació entre primària i secundària a l'IES Cap de Llevant durant sis anys i, actualment, treballa a l'Oficina d'Escolarització. 

 

El segon i tercer tallers disposaran de servei de guarda. Per assistir cal formalitzar una inscripció prèvia (excepte per la xerrada final) a la següent adreça del Centre Cívic Santa Rita: C/ Santa Rita nº 20. Telèfon 971378523. Fax: 971379163 o a l'adreça de correu electrònic: serveissocials@aj-alaior.org

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h