Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior contractarà a deu joves amb estudis mitjançant el Pla d'Ocupació Juvenil

L'Ajuntament d'Alaior contractarà a deu joves menors de 30 anys (el doble que l'any passat), per a un període màxim de set mesos i en règim de pràctiques professionals, amb l'objectiu de dur a terme diverses tasques de caràcter tècnic.

 

Per fer realitat aquesta iniciativa, l'Ajuntament ha sol·licitat acollir-se a la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l'ocupació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del programa operatiu d'ocupació juvenil per al període 2014 - 2020 i de la iniciativa d'ocupació juvenil.

 

Cal destacar que actualment s'estan executant i també està previst realitzar diversos projectes i actuacions d'interès general i social, com ara la redacció de projectes i documentació tècnica de diverses actuacions dirigides a la millora de les vies públiques i edificis municipals, així com l'enllumenat públic d'espais públics, plans o projectes derivats de l'adhesió dels projectes d'estratègia de ciutats saludables, així com tasques relacionades amb l'administració electrònica, entre d'altres.

 

En conseqüència, per a poder assolir aquests objectius l'Ajuntament d'Alaior considera necessari acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'experiència professional, per a la contractació dels següents perfils professionals:

 

- 1 tècnic / a de Medi Ambient.

- 2 animadors socioculturals (un per al Departament de Festes, Fires i Mercats i Joventut; un per al Departament de Cultura).

- 1 administratiu / va de gestió.

- 1 tècnic / a informàtic / a.

- 1 enginyer / a tècnic / a industrial o d'edificació.

- 1 advocat / da.

- 1 educador / a social.

- 1 tècnic / a en comunicació.

- 1 tècnic / a superior en animació d'activitats físiques i esportives (Taafe).

 

És important assenyalar que la convocatòria en qüestió té per objectiu que els joves titulats trobin el seu primer treball, per tant va adreçada a persones joves aturades, majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el sistema Nacional de garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, així com amb les entitats dependents o vinculades.

 

Els joves que compleixin els requisits anteriors han d'estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Cal recordar que el període laboral començarà entre el 27 de novembre i l'1 de desembre i que el règim contractual serà en pràctiques, per un període de 7 mesos (és a dir, fins al 30 de juny de 2018), amb un 60% de l' sou de la categoria assignada.

 

Els costos laborals de les contractacions que planteja dur a terme l'Ajuntament d'Alaior ascendeixen a un total de 107.659,37 euros.

 

Una de les línies de treball més importants de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior és la reinserció laboral i el foment de l'ocupació de treballadors en atur, tal com es posa de manifest amb aquesta iniciativa que es porta a terme per segon any consecutiu , així com amb altres que s'han executat com la contractació de treballadors majors de quaranta anys a través de les subvencions per a les corporacions locals del SOIB i les convocatòries pròpies de l'Ajuntament com són les beques per al foment de l'ocupació.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h