Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

La inadmissió a tràmit de la llicència del Milanos-Pingüins no és legalment viable

La inadmissió a tràmit de la llicència del Milanos-Pingüins no és legalment viable L'Ajuntament d'Alaior ha conegut aquesta setmana que la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de la llicència de reforma de l'hotel Sol Milanos-Pingüins de Son Bou per una suposada incompatibilitat dels arquitectes redactors del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior no és legalment viable, així ho estableix l'informe elaborat pel Consell Consultiu a petició de l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'aquesta localitat.

A més, segons el citat informe, la proposta de suspensió del planejament municipal es podria exercir si es compleixen alguns requisits però, en aquest cas concret, l'exercici d'aquesta potestat confronta amb els drets que resulten de la disposició addicional quarta de la Llei de Turisme de 2012 i, per tant, “el seu exercici pot ser contrari al principi de seguretat jurídica i fins i tot suposar una desviació de poder podent generar, a més, obligacions d'indemnització”.

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, va apel·lar a la prudència i al compliment estricte de la llei quan s'està governant per evitar prendre decisions errònies que puguin provocar el pagament d'indemnitzacions milionàries, tal com ja ha succeït no fa molts anys a Alaior amb el “cas Cesgarden”, Llucallari i el Princesa Són Bou.

Sugrañes ha recordat que el Consell Insular de Menorca ja ha realitzat l'informe favorable sobre aquest projecte fa unes setmanes, l'informe de les quals és preceptiu i vinculant, i que, una vegada s'ha conegut el dictamen del Consell Consultiu, els serveis jurídics de l'Ajuntament elaboraran els seus propis informes abans de procedir a la concessió de la llicència de reforma de l'hotel Sol Milanos-Pingüins de Son Bou, amb independència dels diferents posicionaments polítics sobre aquest tema.

Finalment, l'Equip de Govern municipal ha manifestat que l'Ajuntament sempre ha volgut una altra solució, però no podem saltar-nos la llei. Ha estat a les mans del Consell Insular de Menorca fer possible “una altra solució” facilitant el desenvolupament en horitzontal amb les dues parcel·les adjacents.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h