Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

Ajuntament i Meliá arriben a un principi d'acord per demolir part de les altures dels hotels de Son Bou

Ajuntament i Meliá arriben a un principi d'acord per demolir part de les altures dels hotels de Son Bou

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, ha arribat aquest matí a un principi d'acord amb la companyia hotelera Meliá Hotels International que permetrà eliminar l'impacte paisatgístic de les dues torres.

 

Meliá s'ha compromès a enderrocar plantes superiors de les dues torres quant disposi d'autorització urbanística per traslladar aquestes places a dues parcel·les adjacents de la seva propietat.

 

Meliá s'ha compromès a presentar aquesta declaració d'intencions per escrit, tal com li ha exigit l'alcaldessa aquest matí en una reunió celebrada al consistori.

 

Meliá ha insistit davant de l'alcaldessa que el projecte actual, d'incrementar la categoria de l'establiment, reduir 98 habitacions i modificar l'estructura actual, amb una inversió prevista de 35 milions, és totalment compatible amb una posterior reducció d'altures de les dues torres per aconseguir un complex de màxima qualitat i totalment integrat a l'entorn de Son Bou.

 

El resultat de la trobada d'avui és fruit d'una sèrie de converses iniciades mesos enrere.

 

Sugrañes ha brindat tot el suport tant de l'Ajuntament d'Alaior per que l'eliminació de l'impacte visual sigui una realitat en el menor espai de temps possible.

 

Per Sugrañes és "una oportunitat que no hem de perdre i correspon al Consell Insular tramitar les modificacions oportunes perquè el projecte d'increment de categoria i eliminació de l'impacte visual sigui una realitat".

 

"No és moment per a retrets passats i sí per remar junts en favor de l'interès general. Tot Alaior i tot Menorca estarien encantats que Son Bou tingués una imatge renovada i més d'acord amb les sensibilitats actuals, així que per la nostra part no desistirem fins a aconseguir aquest objectiu. Anem a veure si estem tots a l'altura de les circumstàncies ", ha dit l'alcaldessa.

 

L'acord d'avui respon "raonablement" als objectius de l'Ajuntament d'Alaior. "Nosaltres no podem fer més que el que estem fent", ha dit l'alcaldessa.

 

"Una altra gent parla, parla i parla, però no fa res ni resol res" ha dit l'alcaldessa.

 

La competència en Urbanisme d'un ajuntament és limitada, ja que és el Consell el que té l'última paraula. És l'únic que pot modificar la qualificació de les parcel·les adjacents a través de la modificació del PTI que està en marxa, o bé a través d'una modificació puntual del mateix perquè la tramitació sigui més ràpida.

 

L'alcaldessa ha insistit que "no podem resoldre aquest assumpte sols i necessitem la implicació i complicitat del Consell. Si ho poguéssim fer sols, ja estaria resolt des de fa temps ".

 

"Si finalment, vam arribar aquest acord entre Ajuntament d'Alaior, Consell Insular i Meliá Hotels haurem aconseguit que sigui un objectiu realista a curt termini disposar d'una imatge més satisfactòria per a la millor platja de Menorca en un espai raonable de temps i al mateix temps mantenir a curt termini una inversió de 35 milions d'euros, que genera llocs de treball i incrementa la qualitat de la destinació ".

 

Per a l'alcaldessa, és "evident que seria millor no passar per aquesta fase intermèdia, però és molt millor la situació d'avui que la teníem ahir. No renunciem a l'objectiu inicial i anem aconseguint objectius que no podíem perdre com l'increment de qualitat i la inversió ".

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h