Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

La Junta Municipal de Turisme impulsa la 3a Fira pro Turisme de Menorca

La Junta Municipal de Turisme impulsa la 3a Fira pro Turisme de Menorca

L'Ajuntament d'Alaior conjuntament amb la Junta Municipal de Turisme, hi treballa una any més, amb el suport del sector turístic, Consell Insular de Menorca i el Parc Bit en l'organització de la 3a Fira pro Turisme de Menorca, que se celebrarà al municipi d'Alaior del 6 al 8 d'abril.

 

A la reunió d'ahir de la Comissió de Turisme del municipi s'ha establert el 19 de febrer com la data d'obertura de les inscripcions que, després de l'èxit aconseguit a la segona edició de l'any passat, en aquesta ocasió es pretén consolidar aquest esdeveniment com un referent del sector turístic de tota l'illa.

 

El marc escollit per a la celebració de la III Fira pro Turisme de Menorca és el poliesportiu de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior com un gran espai d'exposició de les empreses turístiques participants, així com també altres espais per a l'àmbit de l'comerciar, l'agroalimentació i la gastronomia.

 

La Comissió de Turisme reunida ahir amb empresaris i representants de les patronals empresarials i institucionals ha aprovat diversos aspectes organitzatius, així com els eixos temàtics de la fira que s'anunciaran en breu. A més, també s'ha acordat dur a terme unes jornades tècniques relacionades amb el sector turístic del 4 al 5 d'abril al Parc Bit.

 

Cal destacar que les empreses participants a la fira van a disposar de la possibilitat de presentar públicament el seu projecte, servei i / o projecte turístic.

 

 

La doble finalitat de la Fira de Turisme de Menorca és mostrar el caràcter del principal actiu econòmic de Menorca a la població insular i de crear un espai de trobada i formació del sector professional del turisme a l'illa.

 

En els propers dies s'anunciaran els diferents ponents que seran presents a la III Fira de Turisme de Menorca del 6 al 8 d'abril.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h