Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

L'Escola d'Adults d'Alaior ampliarà la seva oferta d'assignatures el curs vinent 18-19

L'Escola d'Adults d'Alaior ampliarà la seva oferta d'assignatures el curs vinent 18-19

L'Ajuntament d'Alaior ha decidit augmentar l'oferta d'assignatures de l'Escola d'Adults Municipal per al proper curs 18/19. L'equip de govern mostra la seva satisfacció per la marxa de l'escola que l'any passat va tenir un gran increment d'alumnes matriculats, cal recordar que l'increment va ser d'un 20%, arribant a tenir 539 matriculacions durant el passat curs.

 

Aprofitant que el Consell Insular de Menorca i tots els ajuntaments de Menorca han decidit licitar conjuntament el Servei d'Educació de Persones Adults, era el moment adequat per augmentar el servei per als propers quatre anys de contracte. L'aportació de l'Ajuntament d'Alaior passarà de 30.847 euros anuals a 34.484 euros, un augment de gairebé el 12% que demostra l'esforç de l'Ajuntament per consolidar l'Escola, aquest increment de l'aportació municipal es traduirà en la possibilitat de realitzar dos cursos més durant tot l'any.

 

Per tant el proper curs passarem de tenir 13 cursos finançats per Ajuntament i Consell a tenir un total de 15 cursos. A part d'aquests cursos oferts per les administracions, l'Escola d'Adults d'Alaior també es donen classes reglades com ESPA (Ensenyament Secundari per a Persones Adultes) en torn de matins, una aposta de la direcció del CEPA Joan Mir i Mir del qual depèn la escola, que segueix tenint molt èxit.

 

També cal recordar que aquest any ha estat el quart en què també s'han ofert classes a Cala en Porter, una aposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Alaior en la passada legislatura que ha estat molt ben rebut pels veïns.

 

El regidor de Serveis Socials, Educació i Noves Tecnologies, Cristóbal Marqués, ha destacat la bona feina que s'està realitzant a l'Escola d'Adults d'Alaior en els últims anys, a més de l'aposta de l'equip de govern per ampliar els cursos, la qual cosa revertirà en una major oferta gràcies a l'esforç econòmic de l'Ajuntament. També ha recordat la bona coordinació amb l'empresa que ofereix el servei, el Cep Joan Mir i Mir i el Consell Insular de Menorca per oferir classes atractives per als alumnes.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h