Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Alaior obre dues noves aules de nadons

Alaior obre dues noves aules de nadons

Durant aquest principi d’any 2018 l’Escola Infantil Es Pouet d’Alaior ha obert dues noves aules de nadons, durant el mes de gener es va obrir la primera i aquesta setmana s’ha obert la segona. L’obertura de les aules correspon a la voluntat d’atendre la demanda de les famílies que estaven en llista d’espera, així com les noves sol·licituds d’escolarització.

 

Amb aquestes dues noves aules que ja estan plenes fan que actualment Alaior compti amb més d’un centenar de fillets a l’escoleta municipal, amb un total de nou aules obertes durant  aquest curs 2017-2018, concretament: 3 aules de dos anys, 4 aules d’un any i 2 aules de nadons, amb un total de 104 fillets matriculats. 

 

Increment aportació municipal per aquest curs 

 

S’ha de recordar que aquest és el primer curs amb la nova licitació del servei, on l’equip de govern de l'Ajuntament va decidir establir una important novetat en la nova licitació, que és que per cada aula de més que s'obri durant el curs escolar, es realitzarà una aportació extra municipal d'entre 8.000 i 22.000 euros per aula, aquest sistema compensa l'esforç que realitza l'empresa i ajuda a tenir una estabilitat.

 

Escolarització de 0 a 3 anys, prioritat de l’actual equip de govern

El regidor d'Educació, Cristóbal Marqués, també ha destacat que es seguirà  amb la  campanya anomenada «Vine a l'Escoleta!» que ha donat molt bons resultats, per donar a conèixer l’escoleta i conscienciar a pares i mares de la importància i beneficis de l'escolarització de 0 a 3 anys. 

A més ha detectat que els darrers cursos està augmentant el percentatge d’infants escolaritzats, sobretot a dos anys, el nostre principal objectiu d’aquesta legislatura. També està ajudant a augmentar les matricules les beques d’escolarització, que han permès que les famílies tenguin una ajuda per escolaritzar els seus fills, sobre aquest tema ha anunciat que s’està estudiant noves fórmules per ajudar a més famílies. 

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h