Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Marc Ros, fundador de Aftershare TV i soci de Risto Mejide, protagonista a la Fira Pro Turisme Menorca

Marc Ros, fundador de Aftershare TV i soci de Risto Mejide, protagonista a la Fira Pro Turisme Menorca

Un dels principals protagonistes de la Fira Pro Turisme de Menorca del mes d'abril serà Marc Ros.

 

Marc Ros és reconegut com un expert del màrqueting i comunicació, fundador i CEO de les companyies AFTERSHARE.TV i 60DB Entertaiment, impulsor del fòrum BRANDUCERS i membre del primer jurat internacional de Branded Content d'Festival de Cannes, així com fundador i actual president de la BCMA, a més és conferenciant, col·laborador en mitjans i professor de la Universitat de Comunicació Blanquerna i de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Nascut a Barcelona el gener de 1971, va estudiar ciències econòmiques a la Universitat de Barcelona i un postgrau a la prestigiosa escola de negocis internacional IESE Business School (PADE 2010-11). A més de castellà i català parla anglès, francès i rus, i actualment està iniciant-se en xinès i àrab.

 

27 anys de carrera fins avui, en companyies de diferent tipologia, des nacionals líders en el seu moment com Lorente o Slogan, passant per internacionals independents com Wiedenn & Kennedy (agència de Nike) i Leagas Delaney (agència d'Adidas) i un gran grup global com és HAVAS MEDIA - Euro RSGG.

 

El 2007 decideix fundar Aftershare a partir d'una idea: La publicitat ja no és la solució o un "com" més, cal ajudar les empreses a replantejar la seva marca a partir del que fan, i no només el que diuen. Nous "per què" i "com".

 

 

La companyia de Marc Ros i Risto Mejide suma gairebé 70 professionals del món de la publicitat màrqueting, tecnologia, mitjans, producció a les seves oficines de Barcelona, Madrid i València, convertint-se en tan poc temps una de les primeres companyies independents espanyoles.

 

Marc Ros per tant serà un dels grans protagonistes de la Fira Pro turisme de Menorca que se celebrarà del 6 al 8 d'abril al Pavelló Josep Miquel Guàrdia i que diumenge que ve tanca inscripcions quedant ja molt poques places tant en la part de ESTANDS TURISTICS com en el mercat complementari d'artesania, alimentació i comerç.

 

Marc Ros parlarà a la Fira sobre com millorar el turisme de l'Illa, la competitivitat, com també de la seva experiència en el món empresarial.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h