Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Alaior acollirà la V Setmana del Teatre del 17 al 20 d'abril

Alaior acollirà la V Setmana del Teatre del 17 al 20 d'abril

Durant aquest període es desenvoluparan les sessions per a escolars que arribaran aquest any a tota l'etapa de primària i que arribessin, un any més (el tercer ja) a la residència Geriàtrica sota la fórmula de teatre social.

 

A l'Ajuntament d'Alaior ha tornat a confiar a la companyia Festuc Teatre, de Lleida, com àmplia experiència, el desenvolupament d'aquestes sessions, com a resultat de la satisfacció acumulada en les edicions precedents.

 

Des de la "escoleta" a 6è de primària, al voltant de 800 alumnes podran viure la Setmana del Teatre que a més porta aparellada la possibilitat de poder mantenir un col·loqui amb els actors i conèixer l'entrellat i trucs de la posada en escena d'una obra teatral, el treball previ, els recursos d'escena ...

 

La programació ofereix aquest any tres obres de tall clàssic. Per als més petits, la companyia estrenarà a Menorca la posada en escena de l'obra "La caputxeta vermella".

 

Els cursos intermedis podran assistir a la representació de "La mongetera màgica", recollida per Andersen de la tradició oral, i per als cursos superiors s'ha programat "El malalt imaginari", de Molière.

 

D'altra banda, els residents del geriàtric rebran a domicili el proper dimarts a la tarda, una funció adaptada (una mica abreujada) de "El malalt imaginari".

 

La V Setmana del Teatre aprofundirà també en el coneixement d'aquest gènere literari. En aquest cas, a meitat de camí entre aquesta cita i també la celebració de la gran festa de les lletres, l'Ajuntament ha convidat a Jaume Cardona, "Tanus" per donar a conèixer la seva faceta com a autor teatral amb una producció variada que componen 10 obres representades i dos o tres en espera. Amb discreció i treball, Tanus porta vinculat al teatre amateur de Menorca des de fa 40. Va ser el fundador del grup Set de Menorca, del qual és encara el seu president quatre dècades després.

 

L'Ajuntament ha preparat aquest acte a manera de reconeixement a una tasca que ha passat en certa manera desapercebuda, però que constitueix una aportació valuosa per a crear afició al teatre local tant per als actors amateur com per al públic que assisteix a les representacions.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h