Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Les urbanitzacions d'Alaior estrenen millores

Les urbanitzacions d'Alaior estrenen millores

Les diferents urbanitzacions d'Alaior estrenar millores de cara a la nova

temporada turística, entre aquestes millores destaca la quarta fase de restitució de voreres de Sant Jaume, que ha intervingut en 1.200 m2, canviant l'estètica de la carrer amb noves voreres i enllumenat públic, amb un cost de 60.500 euros assumits per fons de l'Ajuntament.

 

D'altra banda també l'Ajuntament d'Alaior ha instal·lat dues noves marquesines a les parades d'autobús de Cala en Porter i Sant Jaume, aquestes marquesines han ajudat a embellir l'entorn, a més d'incorporar enllumenat mitjançant sistema autònom solar. L'import de l'actuació ha ascendit a 26.230 euros, amb fons provinents del Consell Insular de Menorca.

 

També cal destacar que les obres de millora del trànsit rodat al passeig

marítim de Cala'n Porter van finalitzar ahir dijous dia 3 de maig, abans del previst.Aquestes obres de caràcter urgent han durat 10 dies i han estat necearías per al accés de vehicles pesat als diferents establiments hotelers de la zona,

creant una calçada al mateix nivell que dóna continuïtat al passeig marítim. el cost total de 36.000 euros provenia de la recaptació del procediment de legalització de les places turístiques dut a terme, consensuada amb el Consell Insular, amb els sindicats i amb la Patronal hotelera.

 

Recordar que l'Ajuntament d'Alaior va dur a terme l'obra completa de reurbanització del Passeig Marítim realitzada l'any passat, convertint aquest passeig en un nou espai de vianants amb accés rodat restringit en horari.

 

De cara al proper hivern d'aquest any, l'equip de govern té previst actuar i realitzar les obres de tot el Passeig Marítim de Sant Jaume, amb voreres més ampliar i nou enllumenat. Mentre que a Cala en Porter s'efectuaran les obres de canalització de pluvials del Carrer Sant Jordi, aquesta zona és una de les més problemàtiques de la urbanització perquè no disposa d'una via natural de sortida per a l'aigua i, per tant, quan plou es queda tota la calçada completament entollada. El pressupost de la licitació del projecte ascendeix a 176.842,31 euros.

 

Alhora, l'Ajuntament d'Alaior licitarà la instal·lació d'un nou Lavapiés a la platja de Son Bou a la zona d'accés Est de la platja, accés a la Basílica Paleocristiana de Son Bou i un tancament per a la zona de contenidors d'escombraries de la mateixa zona. Totes les obres seran en finalitzar la temporada turística.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h