Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

L'Ajuntament sol·licita l'obertura immediata de l'accés al Polígon Industrial La Trotxa

L'Ajuntament sol·licita l'obertura immediata de l'accés al Polígon Industrial La Trotxa

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior ha denunciat els reiterats retards que estan patint les obres de reforma de l'accés al Polígon Industrial després de set mesos d'obres i, a més, ha lamentat la desinformació que pateixen al respecte.

 

El Consell Insular de Menorca, com l'administració competent en la matèria, va anunciar inicialment que les reformes finalitzarien el passat mes de febrer. Però, al gener passat, el Consell va rectificar i va assegurar que l'obertura de l'accés al polígon industrial d'Alaior es produiria per Setmana Santa (març). Posteriorment, es va tornar a modificar aquesta data i es va manifestar que fins al 12 d'abril no seria possible obrir aquest accés al trànsit rodat. Però, arribada la data, el Consell va rectificar per quarta vegada i ha afirmat que les obres acabarien a finals d'abril. A data d'avui les màquines segueixen treballant a la zona i les previsions indiquen que difícilment hauran conclòs a finals d'aquest mes de maig.

 

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, ha manifestat el seu neguit pels greus perjudicis que estan ocasionant les obres al municipi, ja que tots els vehicles es veuen obligats a circular pel centre de la localitat i això està provocant moltes molèsties als veïns. És important tenir en compte que els camions de gran tonatge que han d'anar al polígon industrial estan circulant per l'antiga Carretera Nova, provocant embussos i situacions de risc, així com greus desperfectes en la infraestructura viària.

 

A causa d'això, l'Ajuntament d'Alaior ha sol·licitat formalment al Consell que s'arreglin els desperfectes i que s'asfalti de nou el paviment dels accessos de Son Bou i Torralba perquè han sofert un gran deteriorament a causa del intens trànsit que estan suportant.

 

 

A més, és important tenir en compte que en estar tancat el principal accés a la localitat en ple mes de maig està provocant que molt turistes desorientats passin de llarg i no s'aturin a visitar el poble, la qual cosa està afectant negativament al comerç de proximitat.

 

Sugrañes ha lamentat també que en cap moment el Consell hagi informat directament a l'Ajuntament, de manera que tota la informació que maneja referent a això prové de les notícies publicades en els mitjans de comunicació.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h