Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

L'Ajuntament d'Alaior amplia l'horari i augmenta el nombre de socorristes del servei de salvament

L'Ajuntament d'Alaior amplia l'horari i augmenta el nombre de socorristes del servei de salvament

L'Ajuntament d'Alaior destinarà 218.757 euros al servei de socorrisme de les platges de Cales Coves, Son Bou i Cala en Porter, una xifra que suposa un increment del 40% del pressupost destinat a aquesta iniciativa. A més, la principal novetat és la incorporació per primera vegada d'un servei itinerant de socorrisme a la platja de Cales Coves, amb l'objectiu de millorar la seguretat dels usuaris i residents que freqüenten les platges del terme municipal.

 

La temporada estival s'ha dividit en alta, mitja i baixa, de manera que l'horari i el nombre de socorristes variarà en funció de la mateixa. Així, durant els mesos de maig i octubre (temporada baixa) estaran treballant un total de 5 socorristes a Son Bou i 2 a Cala en Porter de 10.30 a 17.30 hores. En canvi, els mesos de juny i setembre (temporada mitjana) l'horari s'ampliarà de 10 a 19.30 hores i, finalment, durant els dos mesos de temporada alta, juliol i agost, el nombre d'efectius augmentarà fins als 8 socorristes a Son Bou , més un diplomat en infermeria, i 3 a Cala en Porter, en un horari de 10 del matí fins a les 20 hores.

 

L'empresa adjudicatària per als propers tres anys, Marsave Socorrisme, aporta tot el material necessari per oferir el servei i és important assenyalar que les embarcacions, la moto d'aigua i els quads que s'utilitzaran són completament nous. Així, es comptarà amb un desfibril·lador semiautomàtic en cadascuna de les torres de vigilància i en la caseta de primers auxilis, un vehicle de suport, dues drones de rescat i una moto aquàtica de suport a la platja de Son Bou.

 

 

En l'àmbit de l'accessibilitat, a Son Bou s'han creat quatre nous estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda, comptant així amb un total de sis distribuïts en tres punts d'accés a la platja. També es disposarà en temporada alta d'una cadira amfíbia i, durant tot l'estiu, d'un caminador i de crosses adaptades a la sorra.

 

La platja de Son Bou és una de les més concorregudes de l'illa, en anys anteriors s'ha registrat l'afluència de més de mil banyistes en un dia durant la temporada alta, i l'única de Menorca que està classificada com de risc elevat, perquè es produeixen corrents d'aigua que es vigilen molt especialment per evitar mals majors.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h