Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

L'Ajuntament denuncia la falta d'inversió de la Conselleria en els col·legis d'Alaior

L'Ajuntament denuncia la falta d'inversió de la Conselleria en els col·legis d'AlaiorL'Ajuntament d'Alaior ha denunciat l'abandonament dels dos col·legis públics i l'institut de secundària del municipi per part de la Conselleria d'Educació del Govern Balear. Les diferents inversions promeses pels tres centres dependents de la Conselleria acumulen anys de retard i de la majoria d'elles no se sap absolutament res.

Així ho ha denunciat l'alcaldessa del municipi Coia Sugrañes, "les diferents inversions compromeses per la Conselleria brillen per la seva absència, cap de les tres inversions més importants pel municipi s'han fet realitat, malgrat la relativa senzillesa d'alguna d'elles i de comptar amb llicència municipal, per la qual cosa ens sentim totalment abandonats per la Conselleria d'Educació del Govern Balear". L'alcaldessa ha recordat que l'únic que està invertint als centres educatius és l'Ajuntament amb constants millores en tots els centres, aquest estiu per exemple s'ha realitzat una important inversió canviant finestres, instal·lant piques d'aigua a les classes que no en tenien, canviant de lluminàries i pintant façanes.

Compromisos incomplits:

-CEIP Inspector Doctor Comas Camps
El gimnàs (annex) del Col·legi Doctor Comas Camps pateix des de fa uns anys goteres que van ser comunicades a la Conselleria per al seu arranjament i que han anat augmentat amb el pas del temps, per la qual cosa la Conselleria va licitar un projecte de reparació de filtracions de la coberta per valor de 29 mil euros. L'obra no es va realitzar a l'estiu del 2017, ja que l'empresa adjudicatària en anar a realitzar l'obra va trobar que els desperfectes eren majors dels previstos.

El regidor d'Educació, Cristóbal Marquès, denuncia que des de l'estiu del 2017 la Conselleria no ha fet cap pas per solucionar la situació de la coberta, una situació agreujada pel fet que l'Ajuntament ha invertit durant els últims anys canviant tot el sòl del gimnàs, pintant parets i canviant la instal·lació totes les lluminàries, per la qual cosa aquestes inversions realitzades ja comencen a veure's afectades per les constants filtracions.

-IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior
L'únic institut d'Alaior pateix una important falta d'espai, per la qual cosa la Conselleria d'Educació fa anys que estudia la possibilitat de reconvertir l'antic gimnàs (actualment en desús) en classes per així poder ampliar els diferents graus de Formació Professional. La promesa realitzada per la Conselleria el setembre de 2017, que consistia a tenir llesta la reforma per al curs 18/19 no ha estat complida, ja que ni tan sols s'ha presentat el projecte per obtenir la llicència municipal.

-CEIP Mestre Duran
Una obra senzilla i molt reivindicada des de la construcció del centre educatiu fa menys de 10 anys que consisteix en el tancament amb fusteria d'alumini de l'entrada del col·legi, acumula més de dos anys de retard i malgrat obtenir la llicència municipal el passat mes de març, durant tot l'estiu no han tingut temps de començar les obres per reformar l'entrada, per la qual cosa les obres afectaran l'inici del curs escolar i la normalitat de les classes.

Sugrañes ha explicat que cada any l'Ajuntament realitza importants inversions als centres educatius, aquest any s'hauran invertit prop de 60 mil euros en diferents inversions en col·legis i escoles, una mostra del compromís de l'equip de govern amb els més de 1.500 estudiants que té el municipi. És una pena que per a la Conselleria d'Educació els estudiants d'Alaior siguin de segona.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h