Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Alaior treu a licitació les obres de reforma del Passeig Marítim de Sant Jaume per 233.322 euros

Alaior treu a licitació les obres de reforma del Passeig Marítim de Sant Jaume per 233.322 euros
L'equip de govern municipal ha decidit realitzar una important inversió a la urbanització de Sant Jaume, es tracta d’una obra que dóna continuïtat a les diferents fases ja realitzades durant els darrers anys de canvi de voreres i lluminàries que és una petició dels veïns de la zona, el criteri de remodelació pretén uniformitzar les voreres a un mateix tipus d'acabat i al seu entorn, dotant d’una amplària mínima de 1.45 metres a tots els sectors i també s'inclou en aquestes remodelacions el canvi de les canalitzacions d'enllumenat per la posterior substitució dels bàculs i lluminàries.

L'objectiu del present projecte és la millora, i remodelació de la vorera situada al sud del Passeig Marítim de la urbanització de Sant Jaume, i ha sortit a licitació pública per un import de 233.322,86 (IVA inclòs).

Per l’equip de govern el manteniment i millora de les zones turístiques és un dels pilars del mandat i per tant, la restitució de les voreres, que actualment tenen un notablement deteriorament. S'aprofitarà l’obra perquè els passos de vianants s'adaptin a la supressió de les barreres arquitectòniques, els amples de vorera s'incrementen fins als 2.5 metres d'ample per major comoditat dels vianants.

A més també es remodelarà la xarxa d'enllumenat que és una petició veïnal, consistent en l'execució d'una nova canalització amb dues canonades de 63 mm per i el nou cablejat d'enllumenat, on l’Ajuntament aprofitarà per instal·lar amb personal propi els nous bàculs i lluminàries.

També es crea una nova zona verda amb la seva corresponent xarxa de reg per a les zones de plantacions d'arbres, tres sectors d'uns 30 metres de llarg per 6 d'ample on es plantaran diversos arbres distribuïts en quadricula.

Aquesta actuació se suma a les realitzades per l'equip de govern municipal durant els últims anys de renovació de totes les voreres de la part sud del Passeig Marítim i la creació del passeig de vianants de l’Avinguda del Prat, a la urbanització de Sant Jaume.

Les obres tenen part de financiació del Pla Insular de Cooperació 2018.

Els licitadors tenen fins dia 11 d’octubre per presentar ofertes, les obres tenen un preu de sortida de 233.322,86 (IVA inclòs). Poden trobar la documentació a la pàgina web, www.alaior.org.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h