Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

La matriculació de l’Escoleta d’Alaior ha augmentat més d’un 30% aquest curs 18/19

La matriculació de l’Escoleta d’Alaior ha augmentat més d’un 30% aquest curs 18/19 El curs escolar ha començat a l'Escola Infantil Es Pouet d'Alaior amb 107 infants, el que significa un increment de més del 30% en comparació amb el curs passat 2017/18, quan el curs va començar amb 81 infants. Per aquest motiu el curs ha començat amb 8 aules obertes i a plena capacitat des del primer dia.

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, i el regidor d'Educació, Cristóbal Marqués amb la gerent de la UTE de Cooperatives d'Escoleta que gestiona l'Escoleta d'Alaior, Vanesa Camps, per valorar el primer any de gestió de la nova empresa i fer balanç tots els programes que s'han dut a terme per fomentar l'escolarització del municipi.

Les dues parts han valorat molt positivament el primer any de gestió i la molt bona xifra de matriculació d'aquest curs, destacant com a molt positius totes les iniciatives per donar a conèixer l'Escoleta, com la campanya iniciada fa dos anys «Vine a l'escoleta!» i que va tenir continuïtat just abans de les matriculacions d'aquest any, també s'ha valorat molt positivament l'increment de la partida econòmica per beques, i els tallers de massatge infantil que es van realitzar per nadons no escolaritzats on van venir 26 famílies i que la gran majoria d'elles han optat per matricular-se aquest curs.

Misericòrdia Sugrañes ha destacat també la bona feina realitzada per la nova empresa que gestiona l'escoleta i que treballa conjuntament amb l'Ajuntament per millorar el dia a dia dels més petits del municipi. Cal recordar que amb la nova licitació el consistori ha realitzat un increment econòmic fix de 16.000 euros més cada any, més 22.000 euros de variables per l'obertura de noves aules, una aposta clara per millorar els serveis.

El nou contracte és per un import total de 2 milions i mig d'euros aproximadament i durada de 4 anys amb 2 més de prorrogables, una aportació fixa municipal de 184.000 euros per any per 7 aules obertes, més l'aportació de les famílies a través de les quotes. L'Ajuntament va decidir establir una important novetat en la nova licitació, que és que per cada aula de més que s'obri durant el curs escolar, es realitzarà una aportació extra d'entre 8.000 i 22.000 euros, per compensar l'esforç que realitza l'empresa, ja que els darrers anys sempre s'ha obert una aula més de la prevista a l'inici de curs.

Cristóbal Marqués ha valorat molt positivament tant el passat curs escolar que es van arribar a obrir dues aules més, fins a arribar a 9 aules amb 107 fillets, i l'espectacular inici de curs, també amb 107 fillets amb un increment del 30% de la matriculació, «tota la feina realitzada i coordinada entre Escoleta i Ajuntament poc a poc va donant els fruits».


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h