Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

Obert el procés de sol·licituds de subvencions per a la rehabilitació de façanes a Alaior

Obert el procés de sol·licituds de subvencions per a la rehabilitació de façanes a Alaior

L'Ajuntament d'Alaior ha obert el període de sol·licituds de subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes. 

 

Els propietaris d'un immoble o les comunitats de propietaris que no hagin rebut subvencions d'aquest tipus en els últims 10 anys tenen fins al 30 de novembre de 2018 per presentar les sol·licituds.

 

Els principals requisits que s'han de complir per poder obtenir una subvenció són estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Alaior i no trobar-se en cap dels supòsits que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona beneficiària, d'acord amb l'article 13.2 de la Let 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Totes les obres començades en el 2018, incloses les iniciades abans d'obrir-se aquesta convocatòria, poden sol·licitar la subvenció. Totes les ajudes econòmiques estan condicionades a l'obtenció de la corresponent llicència d'obra i és imprescindible que s'indiqui en el pressupost les mesures de la superfície a pintar.

 

Podeu trobar aquesta informació i documentació  a presentar en la seu electrònica goo.gl/UWmx9r o presencialment al registre de l'Ajuntament.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h