Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

L'Ajuntament d'Alaior considera que amb l'impost de turisme sostenible s'haurien de prioritzar projectes de clavegueram, pluvials i indrets d’interès turístic

L'equip de govern de l’Ajuntament d’Alaior  vol mostrar la seva sorpresa en conèixer els projectes que han estat elegits per ser finançats amb els fons de l'impost de turisme sostenible i en especial les exclusions de determinades iniciatives proposades per les corporacions locals. 

 

En el cas d’Alaior, per exemple, no s’acaba d’entendre que hagi quedat fora de finançament el projecte presentat per resoldre definitivament el dèficit de sanejament en un nucli turístic com és Son Vitamina.   

 

L’Ajuntament d’Alaior considera que la manca d’infraestructures de clavegueram, fuites i abocaments incontrolats d’aigua sense depurar a la mar, són problemes concrets i específics, a més de greus, que perjudiquen el medi ambient, el paisatge i de manera indirecte els interessos del sector turístic.  

 

Per tant, entenem que el correcte tractament de –en tot el seu cicle--  l'aigua hauria de ser una prioritat bàsica a encaixar dins dels objectius d’inversions dels fons disponible recaptat, precisament, amb finalitat de fer un turisme sostenible.  

 

Projectes com el que va presentar l’Ajuntament duu implícita una millora mediambiental, una millora de la imatge turística a transmetre també una millora en els serveis de nuclis turístics, com és el cas.   

 

A més, no ens podem oblidar de totes les mancances que té Menorca pel que va a la recollida d’aigües  pluvials i la seva canalització a través de  torrents i sortides naturals de l'aigua. Aquest són igualment projectes importants. Aquestes inversions serien igualment útils per optimitzar els rendiments d’un bé escàs com és l’aigua i, evidentment, tindria també profit per el sector agrari. 

 

Per tots aquests motius, expressem la perplexitat en veure que amb l'impost de turisme sostenible es destinin més de 25 milions al IBAVI per construir habitatges, entre altres projectes que han estat aprovats. Decisions com aquestes demostren que s’està enganant al ciutadà i als contribuents que veuen que el destí dels fons recaptats és un altre molt diferent a la finalitat per el que es va crear aquest nou gravamen. El Govern, demostra que aprofita aquest impost per a fer inversions que hauria d’assumir de fons propis i dins de les polítiques habituals.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h