Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior tancarà 2019 amb un deute inferior als 2,5 milions d'euros

Alaior tancarà 2019 amb un deute inferior als 2,5 milions d'euros

Aquesta xifra representarà un 21,21% dels ingressos, molt lluny del 110% que es va registrar el 2011 quan el deute era de 16,9 milions d'euros

 

L'Ajuntament d'Alaior gestionarà el 2019 un total de 11 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del 5,3% en comparació als comptes municipals de l'exercici en curs.

 

Els Pressupostos Municipals de l'Ajuntament d'Alaior per a l'any que ve preveuen un descens del deute vida i l'amortització de dos préstecs dels anys 2009 i 2010, mitjançant l'aplicació del superàvit no financer obtingut durant l'exercici de l'any 2017. Aquesta iniciativa va suposar un descens del 38% de les despeses financeres, de manera que dels 353.000 euros que es pagaven d'interessos l'any 2011, a partir de l'any que ve es pagaran poc més de 27.000 euros, un 7,7% del que es pagava per aquest concepte fa 8 anys abans de començar a governar el Partit Popular. Els diners que s'ha deixat de pagar en interessos es destina a serveis i inversions en benefici de tots els ciutadans.

 

És a dir, en dues legislatures (8 anys) l'actual equip de govern municipal ha reduït 14,4 milions d'euros de deute, alhora que s'han abaixat els impostos i s'han dut a terme inversions.

 

El projecte de pressupostos per a l'exercici 2019 orienta les despeses cap a les principals activitats econòmiques del municipi, el turisme i el comerç, i es destinaran 134.000 euros a un nou projecte d'impuls al departament d'urbanisme, un àrea relacionada directament amb l'activitat econòmica de la localitat.

 

Les despeses en béns i serveis augmentaran un 1% perquè s'han incrementat les partides que es destinen a millorar els serveis que ofereix l'Ajuntament a la "escoleta", en la "deixalleria" i en el socorrisme de les platges del terme municipal. Aquests serveis han millorat gràcies a les noves licitacions realitzades i així es va a dur a terme en els serveis de neteja del Poliesportiu Municipal i del mateix servei d'esports. També és important destacar en aquest capítol el següent:

 

-Un nou contracte de servei per al manteniment de palmeres i tractament del morrut roig.

-Realització de l'inventari municipal.

-Increment del servei de l'oficina de turisme.

-Increment de consignacions en diverses aplicacions com les de manteniment de parcs i jardins

-Manteniment del bombament de Cala en Porter.

Sense oblidar també la pujada en programes de serveis socials, educació, cultura i joventut.

 

El capítol d'ingressos no patirà variacions destacables, recordant que Alaior és un dels municipis de Menorca amb el tipus impositiu més baix de tota l'illa, després de cinc anys consecutius disminuint la pressió fiscal sobre els ciutadans en impostos tan importants com l'IBI.

 

Inversions

Alaior invertirà en 2019 834.000 euros, una xifra que suposa un augment del 102% en comparació amb l'any en curs. Els projectes més importants quantitativament són els següents:

 

-Les fases pendents del clavegueram de l'Argentina: 288 mil euros.

-El programa temporal d'impuls a urbanisme i el nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) 134.000 euros.

-Seguim apostant per les urbanitzacions, amb una nova fase del Passeig Marítim de Cala en Porter, un projecte bianual de 268 mil euros, (88.000 euros el 2019 i 180 mil euros en 2020).

-Un tema molt important per a la joventut com la construcció d'un nou Casal Jove, amb una primera partida de 80 mil euros que es destinaran a reformar l'antic edifici de la "Llar".

 

També està prevista l'adquisició d'un elevador per al cementiri, inversions en instal·lacions esportives i culturals i l'asfaltat de part de la Carretera Nova i totes les entrades del municipi.

 

Cal destacar les següents noves partides o modificacions substancials de les mateixes:

-Accions en turisme (augmenta un 33,3%).

-Oficina de Turisme (augmenta un 20%).

-Parcs i jardins (augmenta un 20%).

-Reparació edificis esportius (augmenta un 20%).

-Campanya de cultura i edicions culturals (més d'un 50%)

-Banda de música municipal (augmenta un 23,2%).

-Escola de música (augmenta un 10%)

-Activitats en joventut (augmenta un 50%)

-En esports minoritaris (augmenta un 30%)

-Programes acció social (augmenta un 11%)

- Programa envelliment actiu (augmenta un 16%).

- Acció social directe (augmenta un 8%)

- Fons Menorquí de Cooperació (augmenta un 20%).

 

Finalment, l'Ajuntament manté en els pressupostos de 2019 el fons de contingència d'1.800.000 euros, per poder afrontar una possible sentència judicial pel cas de l'expropiació forçosa dels terrenys en què es va construir el col·legi Mestre Duran fa més de 10 anys.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dijous de 16.00 a 19.30 h