Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

216.000 euros més per inversions gràcies a la bona salut econòmica del municipi

216.000 euros més per inversions gràcies a la bona salut econòmica del municipi

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior incrementa la seva inversió en 216.000 euros més procedents del superàvit de 2017, aquest fet esdevé possible al tenir el tancament econòmic del tercer trimestre de l’any 2018 on es comprova la bona salut financera del municipi. Hi ha que recordar que el mes de maig ja es va aprovar 500.000 euros d’inversió gràcies al superàvit del 2017, per tant la xifra d’inversions financerament sostenibles arribarà fins els 716.000 euros, al que hi ha que afegir inversions del propi pressupost municipal per l’any 2018 i les que provenen d’altres administracions. 

 

Les actuacions son les següents:

- MILLORA FAÇANA EDIFICI CASES CONSISTORIALS 90.000 euros

- CANVI ENLLUMENAT PÚBLIC SANT JAUME 40.000 euros

- ASFALTAT CARRER SES ESCOLES 40.000 euros

- REFORÇ CARRER COSTA DES POU 26.000 euros

- ASFALTAT TRAM AV. VERGE DEL TORO 20.000 euros

 

El regidor d'Hisenda, Cristóbal Marqués, ha recordat  que el passat més de maig van aprovar  mig milió d’euros també ha inversió, de les quals 70% van ser destinades a l'àmbit educatiu, cultural, juvenil i esportiu. Ara s’ha apostat per donar un rentat de cara a la façana de l’Ajuntament que és un Bé d'Interès Cultural i que necessita una actuació, a més també hi ha inversions per canvi de lluminàries a Sant Jaume i l’asfaltat de diferents carrers d’Alaior afectats per la fibra òptica, a més també s’actua en el Carrer Costa des Pou on les pluges han provocat enfonsaments de part de l’asfaltat.

 

Un altre qüestió important es que aquest dijous al plenari municipal juntament amb l’aprovació de les diferents inversions també es regularitzarà la situació de 294.000 euros de pagaments realitzats i no aplicats al pressupost que provenen d’abans de l’entrada en el consistori de l’equip del grup popular l’any 2011, i que per diferents raons en el seu dia no es van aplicar al pressupost.

 

La batlessa d’Alaior, Coia Sugrañes, ha recordat que l’Ajuntament pot destinar el superàvit a inversions gràcies a l’estabilitat econòmica del municipi,  ja que el municipi no sobrepassa el límit de deute que estipula l'Estat (fixat en un 75% per cent del pressupost de les institucions locals),  i, finalment, que el període mig de pagament a proveïdors no superi el termini màxim de morositat.

 

La batlessa també ha volgut recordar que durant aquest vuit any de govern popular s’ha reduït el deute de de 16,9 milions l’any 2011 fins els menys de 2,5 que tindrem al acabar l’any 2019, tot això realitzant inversions per més de 3,5 milions d’euros els darrers dos anys i amb una de les pressions fiscals més baixa de Menorca, demostrant així la bona gestió econòmica.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h