Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

L'Ajuntament fa efectiu el 50% del cost per dotar d'electricitat la segona fase del Polígon Industrial

L'Ajuntament fa efectiu el 50% del cost per dotar d'electricitat la segona fase del Polígon Industrial

L'Ajuntament d'Alaior i la Junta de Compensació del Polígon Industrial La Trotxa d'Alaior Fase II han arribat a un acord en virtut del qual el Consistori sufragarà el 50%  del projecte d'electrificació de la segona fase del Polígon, una iniciativa amb un cost total de 1.863.311,85 euros. 

 

Concretament, l'equip de govern municipal ha decidit fer front econòmicament a la meitat del cost d'instal·lació d'una connexió d'electricitat entre Alaior i la subestació des Mercadal, és a dir, 931.655,92 euros, més 20.000 euros per il·luminar la famosa rotonda del llangardaix.

 

L’equip de govern creu que aquest esforç econòmic es bàsic per aconseguir que les empreses no marxin a altres municipis i es quedin a Alaior. Per aquest motiu, amb el conveni que signaren les dues parts i l’aprovació del pressupost de 2019, l’Ajuntament   assumeix el  50% de l’electrificació, d’aquesta manera les empreses i els emprenedors  es podran instal·lar a la població.

 

Aquest projecte és, sense cap men de dubte, d’interès general per al municipi pel que representa de desenvolupament econòmic no només d'Alaior sinó també de tot Menorca. L'Ajuntament vol garantir els creixements futurs previstos en el seu planejament urbà, la qual cosa implica la necessitat, entre d'altres aspectes, d'assegurar un correcte subministrament d'energia elèctrica, de manera que afecta directament al Polígon Industrial així com també a altres zones de la població en vies de desenvolupament que també es podran beneficiar.

 

Per aquest motiu, tal com es va anunciar fa un any, s’ha fet efectiu l'acord entre l'Ajuntament d'Alaior i la Junta de Compensació del Polígon Industrial La Trotxa d'Alaior Fase II, de manera que el Consistori invertirà un total de  951.655,92 euros. Aquesta decisió quedarà reflectida en les bases d’execució dels Pressupostos Municipals de 2019 i en un conveni que signaran les dues parts abans esmentades.

 

Per tant, segons el conveni, l’Ajuntament abonarà abans d'acabar l'any en curs els primers 170 mil euros i la resta s’aniran pagant amb les anualitats acordades dins el conveni.

 

Sol·licitud declaració d'Interès General

 

La batlessa del municipi, Misericòrdia Sugrañes, així com el president de la Junta de Compensació del Polígon Industrial Fase II, Llorenç Carreras, han sol·licitat al Consell Insular de Menorca agilitzar el projecte, que ara mateix s'està tramitant a nivell administratiu resta a l’espera de la declaració d’interès general, ja que es tracta d'una iniciativa cabdal per la localitat.

 

Sol·licitud col·laboració econòmica del Govern Balear

 

Convé recordar que ara fa un any tant el consistori com els empresaris van realitzar una sol·licitud formal al Govern Balear perquè col·labori econòmicament en la dotació d'electricitat d'aquesta zona aportant el 25% del cost total de l’electrificació. Un any després l'executiu autonòmic no ha contestat  i ara que les empreses ubicades al Polígon han decidit fer front a un 25 % del projecte, més el 50 % que aportarà l'Ajuntament, és el moment  que el Govern Balear adquireixi un compromís ferm de cara a l’any 2019.

 

 

Sugrañes també ha recordat que un dels objectius del Govern Balear, mitjançant la   Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, és ajudar al desenvolupament del sector industrial de totes les illes i aquesta és una necessitat imperiosa per Menorca. De fet, aquest conselleria va anunciar fa uns mesos que, mitjançant l'IDI (Institut d'Innovació Industrial), invertirà més de 300 mil euros per consolidar un talús al polígon industrial des Mercadal. Si, a més, tenim en compte que el Govern disposarà l'any que ve de 400 milions d’euros més que enguany, és el moment d'esbrinar si l'executiu de Francina Armengol aposta realment per el desenvolupament econòmic de Menorca. 

 

 

Finalment, l’Ajuntament també insta a Endesa que, una vegada assegurat bona part del finançament del projecte, faci un esforç i amb els 1.500 kilowatts sobrants actualment al Polígon permeti la instal·lació de noves empreses a la zona, mentre es porten a terme les obres d’electrificació i connexió amb la subestació des Mercadal.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h