Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter Urbanització de Cala en Porter - fotografia cedida per l'associació de veïns de Cala en Porter - Urbanització de Cala en Porter  
 

Alaior trasllada la festa de Sant Diego a dissabte 17

Alaior trasllada la festa de Sant Diego a dissabte 17

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament d'Alaior celebrarà la festivitat de Sant Diego i renovarà amb aquests actes la tradició d'enfornar els populars panets del sant.

 

Es revitalitza de nou una tradició que havia quedat molt relegada a l'àmbit domèstic, i fins i tot gairebé circumscrita a l'entorn del convent de Sant Diego, i que estava pràcticament a punt de desaparèixer quan l'Ajuntament va decidir recuperar aquesta tradició.

 

Amb ajuda de la fleca Can Florenci --la única d'Alaior i amb seguretat una de les poques de Menorca en la qual encara es couen els aliments en un forn de leña-- i amb la col·laboració d'un grup de dones de la parròquia que conserven i elaboren la recepta, l'Ajuntament tornarà a posar a disposició dels ciutadans els tradicionals "panets".

 

Es tracta d'una tradició estesa també a altres zones del món, amb la qual s'evoca el miracle dels pans i les roses que s'atribueix al patró dels franciscans descalços, Sant Diego d'Alcalá.

 

L'art i la literatura i per suposat la iconografia religiosa han deixat abundants exemples de l'escena en la qual el pare llec va ser sorprès furtant panets del convent franciscà en el qual residia i quan el prior de l'ordre el va comminar a descobrir el que amagava entre el seu hàbit es va poder comprovar que els panets s'havien convertit en roses. Sabem que també a Maó, es feien aquests pans i com també en nombroses parròquies de Mèxic on senten especial devoció pel sant que va inspirar la primera missió catòlica de Califòrnia (donant origen a la ciutat de San Diego), amb l'impuls de la tasca evangelitzadora de Fra Juníper Serra.

 

En el procés d'elaboració, la massa de curta i disposa de tal manera que, un cop cuita, els panets creixen en forma d'una rosa amb els seus pètals oberts.

Els pans de Sant Diego s'elaboren pràcticament sense llevat, circumstància que impedeix la seva putrefacció. Fins als nostres dies ha transcendit una creença popular segons la qual disposar d'un d'aquests pans garanteix la prosperitat i el suport de les famílies durant l'any, de manera que els veïns de la població els guarden al costat del diners.

 

 

La festa d'aquest any, organitzada per recrear la tradició, s'ha programat per dissabte que ve, dia 17, dissabte posterior a l'onomàstica de Sant Diego que se celebra exactament avui, el 13 de novembre, coincidint amb la data de la seva mort .

 

Activitats:

 

En la pròpia església de Sant Diego, a les 19 hores, la regidora de Cultura, Isabel Rodríguez, oferirà la conferència

 

Notícies de Sant Diego: Ser o no ser. La sort d'1 recinte conventual

 

La xerrada d'aquest any proposa un recorregut per alguns edificis de la xarxa conventual dels franciscans dedicats a San Diego, i com aquests recintes reconvertits a ús civils, industrials, han suposat un esperó per a l'expansió urbana, la creació de zones verdes, obertura d'equipaments culturals, tal com és la destinació prevista per a l'antic convent d'Alaior.

 

En anteriors convocatòries d'aquesta celebració s'han tractat:

 

- La vida i els miracles de Sant Diego

- El rastre (abundantíssim) de l'únic sant espanyol del segle XVI a la història de l'art

- Les missions de jesuïtes i franciscans a Filipines i en particular la possible intercessió del sant en la salvació de Bartolomé Diego Saura, missioner d'Alaior.

 

Al final de la conferència, el conjunt vocal SPECULUM MUSICAE, que integren Lore Arantzamendi, Montse Mercadal i Martina Plovins, oferirà un repertori de música de cançó polifònica, a capella, extreta, en part del cançoner d'Uppsala. Aquest repertori només s'ha escoltat un cop a Menorca (es va estrenar a l'abril de 2018) i serà per tant la primera ocasió en què es doni a conèixer a Alaior.

 

En acabar el recital, es distribuiran els "panets de Sant Diego".

 

També diumenge, durant la missa (10.30 h), a la parròquia de Santa Eulàlia es repartiran els pans de la prosperitat.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h