Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

La matriculació de l’Escoleta d’Alaior supera en aquests moments la mitja de Menorca

La matriculació de l’Escoleta d’Alaior supera en aquests moments la mitja de Menorca

Una noticia publicada avui en el Diari Menorca afirma que el 39% dels nens d'Alaior de 0 a 3 anys estan escolaritzats i que aquesta xifra està molt per sota de la mitjana a Menorca que se situa en el 55%. Aquestes dades s'han extret d'un estudi realitzat per l'OBSAM per al Consell Insular de Menorca que assegura que durant el curs 2017-18 es van matricular un total de 81 nens a l'Escoleta Infantil Es Pouet d'Alaior i que no hi havia cap nadó. Això és rotundament fals perquè el nombre total de nens matriculats en aquest període escolar va ser de 107, és a dir, 26 nens més del que reflecteix aquest estudi, i, a més, hi havia 17 nadons.

 

Les dades oficials de la Cooperativa d'Escoletes i de l'Ajuntament d'Alaior posa de manifest que el curs 2017-2018 hi va haver un total de 107 infants matriculats  a l'Escoleta Es Pouet d'Alaior, dels quals 17 eren nadons.
 

El regidor d'Educació, Cristóbal Marqués, lamenta que s'hagi publicat una noticia amb dades no contrarestades, i que hi hagi gent utilitzant aquestes dades errònies per menysprear la gran labor que està portant a terme la Cooperativa d'Escoletes i l'Ajuntament d'Alaior. 

 

 

Cal recordar que durant el primer trimestre d’aquest any el centre ha tingut un increment de matriculació de més del 30%, comparació realitzada amb el curs passat 2017/18. A més aquest mes de gener s’ha obert un altre aula de nadons, amb 6 infants, i s’està estudiant l'obertura d’una nova aula. En aquests moments el nombre total d’escolaritzats, es de 115 infants. 61 de 3 anys, suposa un 79% dels infants dels municipi; 67 de 2 anys, suposa un 72% dels infants, i 11 nadons, suposa 15,27%, aquestes representen una taxa d’escolarització del 55,33 %, unes dècimes per sobre de la mitja de Menorca, amb la puntualització important de que no ha acabat l’any i encara hi haurà més matricules. 

 

Marqués ha destacat també la bona feina realitzada per la nova empresa que gestiona l’escoleta i que treballa colze amb colze amb l’Ajuntament per millorar el dia a dia dels més petits del municipi. Cal recorda que amb la nova licitació el consistori ha realitzar un increment econòmic fix de 16.000 euros més cada any, més 22.000 euros de variables per l’obertura de noves aules, una aposta clara per millorar els servei.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h