Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior demana al Govern la neteja urgent del torrent de Es Plans

Alaior demana al Govern la neteja urgent del torrent de Es Plans-Ahir es va tornar a desbordar part del torrent-L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior ha tornat a mostrar la seva preocupació i profund malestar per la falta de manteniment dels torrents del municipi per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, ahir, una altra vegada, es va tornar a desbordar part del torrent de Es Plans afectant cases i finques. No han servit de res els repetits avisos que ha enviat aquesta administració a la Conselleria, l'última després del cap de fibló i posteriors inundacions de l'any passat.

 

 

Recordem que com a conseqüència de les pluges de passat mes de novembre, es van produir severes inundacions a la zona d'Es Plans d'Alaior, el qual comença al vessant de la muntanya del Toro i arriba fins al torrent de Cala en Porter. Alguna família, fins i tot, va haver de sortir i deixar casa per la reiterada avinguda d'aigües i davant la impossibilitat de poder viure amb un metre d'aigua dins de l'habitatge.

 

 

En aquest moment l'alcaldessa d'Alaior, Coia Sugrañes, va transmetre al conseller Vicenç Vidal, tant formalment amb una carta al Govern, com personalment en una visita a Menorca, la preocupació per la situació en què es troben els torrents del nostre municipi i els va instar a visitar la zona afectada d'Es Plans. Passats aquests mesos no s'ha netejat ni s'ha visitat la zona, per la qual cosa ahir, una altra vegada més,es va tornar a desbordar aquesta zona, afectant una família que ha rebut la ajudar de protecció civil d'Alaior per treure aigua.

 

 

Sugrañes va rebre ahir matí a la família afectada pel desbordament (el quart desbordament durant els últims quatre mesos), per oferir l'ajuda de l'Ajuntament d'Alaior. "No és normal que un torrent que es desbordava en molt poques ocasions en aquesta zona, ara es desbordi cada vegada que plou". Això és degut a la manca de neteja del torrent, el que es pot veure perfectament seguint el seu traçat, amb abundant vegetació, fins amb arbres i troncs que travessen el torrent i dificulten el pas de l'aigua, "no hi ha dret que una família hagi de viure contínuament pendent del temps i de les pluges per sortir corrent de casa, cal una neteja urgent de la zona per part de la Conselleria "ha expressat Sugrañes.

 

 

Reiterem una vegada més que no podem demorar per més temps una intervenció imprescindible per ajudar a donar curs a les aigües dels torrents del municipi i aquesta és una responsabilitat que recau exclusivament a la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h