Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

Alaior aprova un nou projecte per seguir modernitzant el Passeig Marítim de Cala en Porter

Alaior aprova un nou projecte per seguir modernitzant el Passeig Marítim de Cala en Porter

Alaior ha aprovat en la junta de govern de dijous passat el projecte per seguir millorant el Passeig Marítim de Cala en Porter, el projecte consisteix en una nova fase de re-urbanització del Passeig Marítim, recordant que durant el 2017 es va executar una primera fase que va canviar totalment la imatge de l'entorn de la plaça Gran de la urbanització, el projecte es va decidir per participació ciutadana.

 

La nova fase donarà continuïtat a l'anterior en transició amb una zona que conflueixen diferents carrers amb trànsit rodat, incrementant la mida de les voreres, amb més zones verdes destinades als vianants, renovat les xarxes de clavegueram, pluvials i aigua potable així com el enllumenat públic. A més d'un tema molt important que és el soterrament de línies elèctriques i de telecomunicacions.

 

El projecte tindrà un cost de 320.000 euros i ha estat elaborat per la arquitecte Elisabeth Quintana, part del finançament ja era al prepuesto del 2019 de l'Ajuntament d'Alaior i la resta s'obtindrà a través del PIC Turístic. La idea de l'equip de govern és licitar les obres durant els propers mesos per poder executar les obres en el pròxim hivern, en finalitzar la temporada turística.

 

Cal recordar que la transformació de tot aquest espai es va dur a terme després de realitzar en 2015 una consulta popular entre els residents de la zona. A més l'Ajuntament d'Alaior va apostar per crear una zona recreativa a la plaça amb un gran parc infantil que ha ajudat a canviar la fisonomia de la zona i que és molt utilitzat.

 

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, i el regidor d'Urbanitzacions i Medi Ambient, Roger Ferrer, han destacada la inversió que realitza l'Ajuntament cada any tant a Cala en Porter com a Son Bou, principals zones turístiques del municipi, a més la continuació de la reforma del Passeig Marítim era un compromís amb tots els veïns de Calan en Porter que es converteix en realitat. A més compleix amb l'objectiu d'impuls al turisme de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alaior.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h