Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

El nou Pla General d'Alaior duplica les places d’aparcament al nucli urbà

El nou Pla General d'Alaior duplica les places d’aparcament al nucli urbàL’equip que durant el darrer any estan redactant el nou Pla General, Miquel Ramis i Amador Ferrer, conjuntament amb la batlessa, Coia Sugrañes, van presentar ahir divendres el futur desenvolupament urbanístic d’Alaior, l’aprovació del qual és un dels objectius fonamentals d'aquesta legislatura. Ja que l'anul·lació per sentència judicial de l'anterior PGOU de 2009, a dia d'avui s'apliquen les normes del Pla General de 1994, que era previ a Llei de Directrius d'Ordenació del Territori, publicada l'any 1999, i al Pla Territorial de Menorca, publicat el 2004.

En aquest context la novetat presentada ahir és que, a més de la fase d'al·legacions obligatòria per llei, portarem a l'inici del procés un procés de participació que doni com a resultat un projecte futur de ciutat consensuat al màxim amb els veïns i entitats del nostre municipi. El procés durarà aproximadament un mes.

El procés de participació en l'elaboració del Pla General pretén fomentar la cultura de debat i participació ciutadana al municipi i permetre que tots els agents socials del municipi que ho desitgin formin part activa en la planificació territorial del nostre municipi.

Una de les millors més importants que trobem en el nou Pla General és que es duplica la superfície de sòl destinats a aparcaments públics dins del nucli urbà, passam dels actuals 14.746 m2s a 32.636 m2s, que en nombre de places d’aparcament passem de les 590 actuals a 1305.

Pel que fa a la superfície destinada a equipaments, també tenim un important increment per donar solució a les mancances del municipi, passem de 9,33 a 15,05 ha dins del nucli urbà d’Alaior. També les zones verdes augmenten al nucli urbà, passant de 6,41 a 13,05 ha.

El Pla General de 1994 situa la major part dels espais lliures en sòl rústic (Llucalari, Son Bou, Torre-Solí), que el Pla de 2019 manté, però no estan comptabilitzades en les xifres anteriors.

Un altre de les novetats és que el desenvolupament de sectors de sòl urbanitzable en sectors ordenats i no ordenats, més les unitats d’actuació, genera un total de 786 habitatges amb protecció oficial, fruit dels càlculs de demanda exclosa s’ha avaluat en un 10,93% (llars que destinen més del 30% de la renda familiar disponible a habitatge)

La batlessa d’Alaior, Coia Sugrañes, ha destacat que el nou Pla General en el què estem treballant vol adaptar el municipi als nous temps, amb una voluntat de millora i sostenibilitat. És un repte i una oportunitat. El PG ha de proposar i coordinar les accions necessàries per tal que Alaior mantingui i reforci la seva evolució cap a un municipi de qualitat i de futur, buscant l’equilibri entre el patrimoni natural, l’activitat econòmica i el benestar de les persones, assegurant els valors identitaris i potenciant serveis sostenibles.

Finalment destacar també que una altra novetat fonamental en l'elaboració participativa del Pla General serà la transparència, per a la qual s'ha creat una web específica en la qual figurarà tota la informació del procés participatiu. S'indica una adreça e-mail a la qual enviar les idees o col·laboracions que es considerin oportunes. S'hi anirà incorporant i es faran públics tots els treballs, propostes o documents que s'elaboren fruit d'aquesta participació (Es preveu que entri en funcionament la pròxima setmana).


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h