Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior podrà destinar més recursos a inversions gràcies al superàvit de 2018

Alaior podrà destinar més recursos a inversions gràcies al superàvit de 2018L'Ajuntament d'Alaior ha tancat l'exercici pressupostari de l'any 2018 amb un superàvit de 2.419.998 euros. Part d'aquesta quantitat servirà per augmentar la partida d'inversió i dur a terme diversos projectes com la reforma del nou Casal Jove de "l'Hogar" (recentment adquirit pel consistori), diverses millores en tots els col·legis públics i edificis municipals de la localitat, a més de la millora de l'enllumenat públic de Cala en Porter, entre d'altres.

A falta de concretar la xifra per l'àrea econòmica, aproximadament la meitat del superàvit de cada any es destina a Inversions Financerament Sostenibles, de manera que a la xifra ja prevista en el pressupost de 2019 en la partida d'inversions s'afegirà una important quantitat destinada a millores en joventut, educació i zones turístiques.

Cal assenyalar que l'Ajuntament d'Alaior compleix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i la Regla de Despesa, dos dels objectius més complicats i restrictius de l'administració local. A més, l'estabilitat econòmica de les arques municipals es pot comprovar amb el romanent de tresoreria positiu que ascendeix a 6.301.439 d'euros, molt lluny dels 750.000 euros de l'any 2011.

El regidor d'Hisenda, Cristóbal Marqués, ha manifestat que la liquidació dels Pressupostos Municipals de 2018 és molt positiu no només pel superàvit anunciat sinó també perquè s'ha aconseguit sanejar els comptes municipals després de diversos anys consecutius baixant els impostos, molt especialment l'IBI. Malgrat ingressar menys en impostos directes (més d'1 milió d'euros), s'ha mantingut la pressió fiscal, baixant el deute, i seguint el bon ritme en inversions. Per això motiu és una bona notícia que Alaior segueixi sent un dels municipis amb la menor pressió fiscal de Menorca i Balears.

L'alcaldessa, Misericòrdia Sugrañes, ha destacat que ara es duen a terme inversions sense demanar cap préstec i sense gastar més del que es té, cosa que no es feia abans. Gràcies a la rigorosa gestió econòmica, es compleixen amb els terminis de pagament a tots els proveïdors, tant petits com grans, per infondre seguretat i confiança. Actualment, l'Ajuntament paga als seus proveïdors abans dels 30 dies que exigeix la llei, molt lluny d'aquells 540 dies de mitjana que es trigava a pagar en 2011.

La bona salut econòmica municipal repercuteix en el pagament d'interessos i amortitzacions als bancs, de manera que aquest capítol descendeix cada any. Així, dels 353.000 euros que es van pagar el 2011 a causa del deute contret anys enrere s'ha passat a pagar 27.000 euros a l'any 2019. En conseqüència, els recursos que es poden destinar a inversions públiques i serveis necessaris per a la ciutadania han augmentat .

El pla d'ajust aprovat en 2011 preveia situar l'endeutament del municipi per sota del 75% dels seus ingressos corrents. El 31 de desembre de 2018 l'deute viu de l'Ajuntament ascendia a 2.930.000 euros, la qual cosa expressat en termes percentuals suposa el 27,91% dels ingressos corrents i, per tant, està molt per sota de l'objectiu del 75% fixat per a aquest any i lluny ja del límit màxim del 110% que aquesta administració va arribar a superar fa vuit anys. .

Finalment, és important recordar que l'any 2018 es van destinar 2.313.000 euros a inversions: la transformació de l'entorn de Sant Diego, l'execució de les obres dels pluvials del C / Sant Jordi de Cala en Porter, el nou enllumenat públic de l'Avinguda Verge del Toro, la remodelació del Passeig Marítim de Sant Jaume, les millores realitzades en els camins rurals de Biniguarda i Medina, l'obra de sanejament de l'Argentina, la construcció d'una nova zona esportiva a Cala en Porter i d'un parc per a gossos en el nucli urbà i, finalment, la reforma dels parcs infantils de la Plaça des Ramal i de Cala en Busquets, entre d'altres.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2019, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 15 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 16 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 5 d'abril i 5 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h