Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 

L’Ajuntament d’Alaior obre la convocatòria de beques a l’estudi pel foment de l’ocupació pel curs 2019/2020

Com cada any, l’Ajuntament d’Alaior ha fet públiques les bases que han de regir les beques i ajudes a l’estudi pel foment de l’ocupació pel curs 2019/2020.
Es tracta d’una iniciativa continuista de l’actual equip de govern que cerca el foment de la formació dels joves del municipi, amb l’objectiu d'incrementar les seves possibilitats d'obtenir una ocupació o inclús de fomentar l’autoocupació, fet que incideix de forma positiva també en el desenvolupament econòmic i el benestar del municipi.


Les beques estan especialment dirigides als joves d’entre 16 i 30 anys, empadronats al municipi d’Alaior, que vulguin continuar amb els seus estudis.


Es podran sol·licitar ajuts per a formació professional de grau mitjà o superior, cursos de postgrau, màsters o doctorats oficials, cursos d’especialització o específics per millorar la formació o cursos d’idiomes dins l’àmbit universitari, estant exempts els cursos de l’escola d’idiomes i els cursos de l’escola d’adults.


El pressupost destinat a cobrir aquests ajuts s'ha incrementat respecte de la convocatòria anterior en 3.000 euros, és a dir, l’import destinat a aquestes beques pel curs 2019/ 2020 puja a un total de 8.000 euros. Es podrà concedir una subvenció del 30% del cost total de la matrícula i les quotes del curs fins a un màxim de 500 € en total, de cada sol·licitant.

Així i tot, per rebre la subvenció, el curs haurà d'haver-se iniciat a partir de l’1 de setembre. No es podran acollir a la subvenció els estudis iniciats amb anterioritat a la data esmentada.


Les bases de la convocatòria i la tramitació telemàtica es poden trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alaior. En el cas que es faci la sol·licitud presencialment, els formularis es troben al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Alaior.


El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2019.
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h