Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

L’Ajuntament d’Alaior fomenta les domiciliacions dels tributs

L’Ajuntament d’Alaior fomenta les domiciliacions dels tributsL’Ajuntament d’Alaior ha posat en marxa una campanya divulgativa per fomentar entre els contribuents la domiciliació dels tributs.

La domiciliació dels tributs té nombrosos avantatges pels ciutadans, ja que evita la pèrdua de temps que suposen els desplaçaments, les recarregues innecessàries per impagaments, i les cues innecessàries a les oficines municipals, garantint així també que tots els imposts s’abonin dins el període de pagament.

A partir d’aquest 2020, els ciutadans ja no rebran el tríptic amb la carta de pagament dels rebuts periòdics, per això, en cas que no hagin domiciliat els tributs, hauran d’anar personalment al Servei d’Atenció Ciutadana per obtenir-la, o bé accedir amb identificació electrònica prèvia a l’apartat de tributs.

L’Ajuntament ofereix diferents bonificacions pels qui optin per aquesta possibilitat: un 3% de bonificació per la domiciliació dels rebuts de l’IBI, i un 1,5% de bonificació per domiciliació de la resta de rebuts, llevat dels vedats de caça. Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d’abril i 3 d’agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és d’un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari, és a dir, abans del 16 de febrer pel primer període, i abans del 15 de junt pel segon període.

Cal recordar que, el pròxim dia 16 de març s’inicia el primer període de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual.

Els ciutadans que vulguin més informació sobre el procés poden telefonar al 971 37 10 02 (ext. 139), dirigir-se personalment al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (c/ Major, 11) o accedir amb certificat electrònic a la seu electrònica a l’enllaç https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/Gestion.aspx? IDGESTION=73&Con=Conexion004


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h