Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

El Consistori aprova instar al Govern Balear a garantir la pluralitat a l’educació

El Consistori aprova instar al Govern Balear a garantir la pluralitat a l’educacióL’Ajuntament d’Alaior aprovà per unanimitat al passat plenari extraordinari instar al govern autonòmic a garantir la pluralitat a l'educació dels infants així com instar al Govern Balear a substituir l’ascensor de l’institut IES Josep Miquel Guàrdia, després de 9 mesos d’averia.

D’aquesta manera, la moció presentada pel grup Junts per Lo per instar al Govern Balear a garantir la pluralitat a l’educació comptà amb els vots a favor del grup municipal del Partit Popular, amb l’objectiu d’aprovar uns punts d’acords.

En primer lloc, vetllar pel compliment dels articles 27.1, 27.2 de la Constitució Espanyola que defensen el dret a l’educació i el desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics.

També s’instarà al Govern Balear a reforçar el compliment dels plans d’igualtat, els protocols LGTBI, la formació en igualtat, la prevenció de la violència de gènere i la superació del sexisme.

Un altre punt d’acord és garantir la pluralitat de pensament, l’ensenyament de principis de respecte i tolerància així com també la promoció d’una campanya de suport a la professionalitat i independència dels docents, per tal de fomentar l’educació basada en la llibertat de pensament.

Finalment també s’acordà el reforçament de l’autonomia dels òrgans amb capacitat de decisió dels centres educatius amb l’objectiu de millorar el sistema educatiu.

José Luis Benejam, batle d’Alaior, va remarcar que «l’Ajuntament d’Alaior està en contra de tot tipus d’adoctrinament a les aules».

Així mateix, la corporació municipal també va aprovar per unanimitat la moció presentada pel Partit Popular per instar a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear a substituir de manera urgent l’ascensor del IES Josep Miquel Guàrdia.

El passat mes d’abril, l’ascensor que dona servei a l’Institut va deixar de funcionar. Aquest és un element essencial pel funcionament del centre ja que és l’únic mecanisme per fer accessible l’institut a totes les persones amb dificultat de mobilitat.

Aquesta important averia ja va ser comunicada a la Conselleria d’Educació del Govern Balear i molt especialment a l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), organisme encarregat de les infraestructures del Govern de les Illes Balears.

Nou mesos després, i tot i que l’averia es va produir abans de finalitzar el curs escolar 18/19, amb tot l’estiu per arreglar-ho, l’institut segueix amb aquesta mancança que ha produït alteracions en el normal funcionament del centre escolar, com haver de canviar grups i classes on joves amb problemes de mobilitat no podien arribar.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h